BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLERDE VERGİ LEVHASI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLERDE VERGİ LEVHASI
Basit usule tabi mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceğinden, bu kapsamda bulunan mükelleflerin ticari kazançları üzerinden vergi tarhiyatı yapılması söz konusu değildir. Dolayısıyla, ticari kazançları vergi tarhına esas olmayan basit usule tabi mükelleflerin vergi levhası alma zorunlulukları bulunmamaktadır.
Sayı : 31847 Sayılı Resmi Gazete Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 320/MD:6
Mali Müşavir Hafize Aytekin

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji