ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI VE İTHALATI HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI  VE İTHALATI HAKKINDA  YAPILAN DEĞİŞİKLİK

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI HAKKINDA (İHRACAT: 2019/5) DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/6)

18/6/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.Bunlar;

-8517.12.00.00.12,

-8517.62.00.10.00,

-8517.62.00.90.00,

-8526.91.80.00.19,

-8528.59.00.00.00,

-9032.89.00.00.00,

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ihracatçılar tarafından ihracatı halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI

FASIL NO AÇIKLAMALAR
8517.12.00.00.12 Alıcısı bulunan verici mobil araç(Cellular)telsiz telefon cihazları
8517.62.00.10.00 Hücresel ağ için olanlar
8517.62.00.90.00 Diğerleri
8526.91.80.00.19 Diğerleri
8528.59.00.00.00 Diğerleri
9032.89.00.00.00 Diğerleri

 

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI HAKKINDA (İTHALAT: 2019/19)  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL İĞ

  18/6/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.Bunlar;

– 8517.12.00.00.12,

-8517.62.00.10.00,

-8517.62.00.90.00,

-8526.91.80.00.19,

-8528.59.00.00.00,

-9032.89.00.00.00,

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ithalatçılar tarafından serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.’’Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI

FASIL NO AÇIKLAMALAR
8517.12.00.00.12 Alıcısı bulunan verici mobil araç(Cellular)telsiz telefon cihazları
8517.62.00.10.00 Hücresel ağ için olanlar
8517.62.00.90.00 Diğerleri
8526.91.80.00.19 Diğerleri
8528.59.00.00.00 Diğerleri
9032.89.00.00.00 Diğerleri

 

12.07.2019 Tarihli Resmi Gazete

12.07.2019 Tarihli Resmi Gazete

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA