E-FATURA MÜKELLEFİ KAĞIT FATURA KESEBİLİR Mİ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihin 7’nci günü sonuna kadar söz konusu belgelerini kağıt ortamda veya e-arşiv portal üzerinden düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

*E-Fatura ve E-Arşiv uygulamasına ilk kez 01.07.2022 tarihinde geçenler için bu durum 07.07.2022 tarihine kadar geçerlidir.

SMMM Cahide ORAL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji