DEFTER BEYAN SİSTEMİ SABİT KIYMET YÖNETİMİ DEVİR FİŞİ OLUŞTURMA

Defter Beyan Sistemine 2019 yılı itibariyle Sabit Kıymet Yönetimi Modülü getirilmiştir.2019 Yılı öncesine ait sabit kıymetlerin ve bunların birikmiş amortismanlarının bir defaya mahsus olmak üzere devir fişi ile defter beyan sistemine girilmesi gerekmektedir.Devir fişinin nasıl oluşturulacağını ekran görüntüleri ile anlatmaya çalıştık 🙂

1.Adım : Defter beyan sistemine giriş yapıldıktan sonra sabit kıymet yönetimi modülünden sırasıyla giriş işlemleri ve devir fişi sekmelerine geçiş yapılmalıdır.Açılan ekranda öncelikle sabit kıymeti aldığınız tedarikçi ve belgesinin(fatura,gider pusulası vs…) bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

2.Adım : İşlem kalemleri bölümüne ise sabit kıymetinizin bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.(Sabit kıymet kodu kısımına sırasıyla 001-002-003 olarak kodlar verdim..Siz kendiniz belirleyebilirsiniz.)İktisadi kıymet bölümünden sabit kıymetin amortisman ömrünü seçerek kayıt ekle ile varsa başka sabit kıymetlerin kayıtlarını girebiliriz…

3.Adım : İktisadi kıymet bölümünden sabit kıymetin amortisman ömrünü seçerek kayıt ekle ile varsa başka sabit kıymetlerin kayıtlarını girebiliriz…

4.Adım : Girdiğimiz kayıtları devir fişi kayıtları listesinden görebilir ve istediğimzide güncelleyebiliriz. Son olarak “Belgeyi Kaydet” ile fişimizi oluşturabiliriz.

5.Adım : Oluşturduğumuz devir fişi ve dönem içinde girişini yaptığımız sabit kıymetlerin listesini “Amortisman Defteri” sekmesinden görebiliriz..

6.Adım : Amortisman defteri sekmesinden sabit kıymetlerin birikmiş amortismanlarını görüntüleyebiliriz.

7.Adım : “Amortisman Hesaplama” sekmesinden tüm sabit kıymetlerimizin aktifleştirme tutarı-birikmiş amortismanı ve net defter değerlerini görebiliriz…

8.Adım : Üçer aylık dönemler aktifleştiğinde amortisman hesaplamalarını yaparak fiş oluşturabiliriz.

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada