İHBAR TAZMİNATI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

       İhbar Tazminatı Nedir  :

4857 İş Kanunu’nun 17.maddesine göre ; Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumu diğer tarafa bildirmesi gerekir. Bu süreye İhbar Süresi denir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Burada ödenen tazminata da “İhbar “Tazminatı” adı verilir.

 

Bildirim süreleri, işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre kanunla belirlenmiştir.

 Bu süreler ;

             Çalışma Süresi                                                           Bildirim Süresi

  • İşi 6 aydan az sürmüş işçi için                                                  2 hafta
  • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için                                 4 hafta
  • İşi 1,5 aydan 3 yıla kadar sürmüş işçi için                                 6 hafta
  • 3 yıldan fazla çalışma dönemi için                                            8 hafta

İşçi de İhbar Tazminatı Öder mi ?

Tazminat denilince  genellikle  işverenin ödeme yapması akla gelir. Ancak ihbar tazminatında durum farklıdır. İşçi de işverene belirtilen süreler içerisinde bildirim yapmadan işten ayrılmışsa işverenin de işçiden ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır.

 

İhbar Tazminatı Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Ödenir mi ?

Kanunda ihbar tazminatının belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ödeneceğinden bahsedilmiştir. Dolayısı ile belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı ödenmez.

Belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi dışında taraflardan birinin işe son vermesi halinde sözleşme şartlarında ki tazminatlar ödenir.

 Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılanlar İhbar Tazminatı Alabilir mi ?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılmalarda işçi ya da işveren ihbar tazminatı ödemez.

 İhbar Tazminatında Kesintiler

İhbar tazminatı aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır ve bu tutar üzerinden gelir ve damga vergisi kesilir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır

İhbar tazminatı, işçinin ihbar süresine bakılarak hesaplanır. İhbar süresine karşılık gelen hafta kadar tazminat hesaplanır.

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Biray Güler

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji