Sokağa çıkma yasağında ücret ödenmesi durumu

Sokağa çıkma yasağında ücret ödenmesi durumu
Sokağa çıkma yasağında ücret ödenmesi durumu

Sokağa çıkma yasağında ücret ödenmesi durumu

İş Kanunu 40. madde, işçi (İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkması halinde ) ve işveren açısından zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde (İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde ) çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

Sonuç olarak;

İş günü olarak tabir edilen günlerde sokağa çıkma yasağı verilmesi halinde 7 günü geçmeyen yasaklarda işveren tam ücret ödemek zorundadır. 7 günü geçen sokağa çıkma yasağında ise ilk 7 günün ücretini yarım gün ücret olarak ödeyip, kalan günler için ödeme yapmayabilir şeklinde yorumlanabilir.

Zorunlu nedenler ile (salgın vb.) iş yerinin kapatılması veya mesai saatlerinin önemli ölçüde azaltılması halinde işveren 4 ay içerisinde bu çalışılmayan süreler için işçiye telafi çalıştırması yaptırma yetkisi bulunmaktadır.