İSCİ MAAS VE ALACAKLARİNİN BANKA KANALİ İLE ÖDENMESİNDE İBRANAME KOSULU

 

  İŞÇİ MAAŞ VE ALACAKLARININ BANKA KANALI İLE ÖDENMESİNDE

                                             İBRANAME KOŞULU

 

 

İşçi ücret ve haklarının ödenmesinin banka kanalı ile yapılması 4857 sayılı İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ibraname ile ilgili maddesinde düzenlenmiştir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu 420 maddesi ibraname verilmesi halinde ödemenin banka aracılığı ile yapılması şartını düzenlemiş aksi halde ibranamenin hükümsüz olacağına ilişkin düzenleme getirmiştir.

 

Söz konusu maddeye göre iş akdi son bulan işçinin kıdem, ihbar, sendikal tazminatı vb. kanundan doğan tazminatları hak etmesi halinde ödenecek tutar ile ücret, yıllık izin vb. nedenle hak ettiği ücret alacaklarının bankadan ödenmesi gerekmektedir.

 

Bankadan ödenmemiş olması halinde ise söz konuşu işçi haklarının ve ücretlerinin ödenmediği anlamı mı taşıyacağı yoksa ibranamenin geçerliliği açısından mı önem arz ettiği sorunu ortaya çıkmaktadır.

 

SONUÇ:
İşverenin ödemeyi banka dışında bir yolla yapması halinde de ödeme yaptığını ispatlaması halinde sorun kalmayacaktır. Ancak ibranamenin geçerlilik koşulu açısından Borçlar Kanunu açıkça banka yolu ile ödeme yapılmasını öngördüğü için İBRANAME GEÇERSİZ sayılacak, ibranamede yazılı tutarın ödenmediği anlamını taşımayacaktır. Banka kanalı ile işçiye ödeme yapılması ibranamenin geçerliliği açısından önem arz etmekte, ibranamede yazan tutarın ödendiğini ise işveren başka yolla ispatlayabiliyorsa işverenin ödemeyi yapmadığı sonucu ortaya çıkarmamaktadır.

Saygılarımla,

 

Süleyman BOZKURT
Mali Müşavir