BİLGİ TRANSFER SİSTEMİ (BTRANS)

BİLGİ TRANSFER SİSTEMİ (BTRANS)
BİLGİ TRANSFER SİSTEMİ (BTRANS)

Günümüzde özellikle e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte internet satışlarının tespit edilmesinin zor olacağı gibi yanlış bir algı oluşmuştur. (Örneğin; vergi mükellefi olmayan şahıs, internet aracılığıyla mal veya hizmet satışında bulunmakta ve tahsilatını da nakden(elden),kargo ile kapıda ödeme ya da banka aracılığı ile yapmaktadır.Bu örnekte özellikle nakden(elden) veya kargo ile kapıda ödemede maliyenin bu satışı tespit edemeyeceği yanılgısına düşmektedir.)

Maliye Bakanlığı , Bilgi Transfer Sistemi ile vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kayıt dışı ticari faaliyette bulunan mükellefleri tespit etmek amacıyla yasal yetkileriyle birçok kanaldan bilgi toplamakta ve her türlü ticari işlemi takip etmektedir.

464 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu  getirilmiştir.

Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenler ve İstenilen Bilgiler

1.Aracı Hizmet Sağlayıcıları

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında hizmet veren aracı hizmet sağlayıcıları (N11,Trendyol,Hepsiburada,ÇiçekSepeti vb.), takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

– Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

– Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

– Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini,

BTRANS aracılığıyla takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar elektronik ortamda Başkanlık sistemine iletilmesi zorunludur.

2.Bankalar

İnternet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalardan Başkanlık sistemine elektronik ortamda periyodik veri aktarımı yapılacaktır.

3.İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin olarak;

– Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da kurumun adı soyadı/unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini,

– Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgilerini,

– Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini,

BTRANS aracılığıyla takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar elektronik ortamda Başkanlık sistemine iletilmesi zorunludur.

Reklam hizmetinin gerçekleştirilmesinde birden fazla aracı bulunması durumunda her bir aracı kendi gerçekleştirdiği işleme ait bilgileri iletecektir.

4.Kargo ve Lojistik İşletmeleri

Müşterilerine verdikleri hizmetler kapsamında takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirdikleri kargo teslimleri ile ilgili olarak;

– Göndericinin ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgileri ile adres bilgilerini, aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan gönderimlerde gönderici bilgileri yanında aracı hizmet sağlayıcının da ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgilerini,

– Gönderici bazında teslim edilen toplam gönderi adedini, (Başkanlık tarafından belirlenecek adedin üzerindeki gönderi sayıları bildirilecektir.)

– Gönderici bazında kapıda ödeme yapılan toplam gönderi adedini, ödeme şeklini ve toplam ödeme tutarlarını,

BTRANS aracılığıyla takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar elektronik ortamda Başkanlık sistemine iletilmesi zorunludur.

Görüldüğü üzere maliye ticari faaliyetlerle ilgili bilgilere her yerden ulaşmakta , mükelleflere tavsiyemiz kayıt dışılığa yönelmek yerine yasal mevzuat çerçevesinde resmi belge ve defter kayıtları ile faaliyet göstermeleridir. Aksi halde yapılacak tespitlerde yüksek tutarlı cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

464 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal BİLADA

nihal@biladamusavirlik.com

E-TİCARET FAALİYETİNDE BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN SÜREÇ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAYLAR

Paylaş
Önceki İçerikMÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA BULUNAN İŞYERLERİNİN TAHAKKUK EDEN VERGİ VE ÖDEME SÜRELERİ
Sonraki İçerike-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 Yılında Kamu Gözetim Kurumu’nun düzenlediği Bağımsız Denetçilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile Bağımsız Denetçi Stajyeri olmaya hak kazanmıştır. 2020 yılında da Bağımsız Denetim şirketi kadrosuna sözleşmeli Denetçi Yardımcısı pozisyonunda dahil olmuştur. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)” E-Posta➡️nihal@biladamusavirlik.com **Facebook Profil➡️ Bilada Mali Müşavirlik ** Facebook Sayfa➡️Bilada Mali Müşavirlik ** İnstagram➡️@biladamalimusavirlik ** Twitter➡️@bledanihal ** Linkedin➡️Nihal Bilada **