bazı mühendislik hizmetlerinde kdv uygulaması

bazı mühendislik hizmetlerinde kdv uygulaması
bazı mühendislik hizmetlerinde kdv uygulaması
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.
Dayanak:15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı resmi gazete
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji