Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Gercek ve Tüzel Kisiler İcin Basvuru

elektronik tebligat adresi alma zorunlulugu
elektronik tebligat adresi alma zorunlulugu
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Başvuru Süresi

 

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği”  6 Aralık 2018 tarih 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup 01.01.2019 tarihinde yürürlüğü girecektir.

 

Elektronik Tebligat  işlemleri; PTT tarafından kurulan, UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden yürütülecektir.

 

Tebligatın Elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişiler yönetmeliğin 5 inci maddesinde;

* 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

  • 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler,
  • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
  • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
  • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, (Odalar, barolar, bunların üst kuruluşu olan birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar, vb.)
  • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri, (Anonim şirketler,Limited şirketler,Kollektif şirketler, Komandit şirketler, Dernekler, Vakıflar, Kooperatifler.)
  • Noterler,
  • Baro levhasına yazılı avukatlar,
  • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
  • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.”

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

 

İlgili resmi gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206.htm

 

elektronik tebligat uygulamasina iliskin duzenlemeler icin linke tiklayiniz

 

TÜRMOB ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA LİNKİ https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/b295f94d-08db-4c16-a26d-5dc225bf852a/19-12-2018-193

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerik19.12.2018 Tarihli İş İlanları
Sonraki İçerikMALİYET  MUHASEBESİ’NDE  İŞE DAYALI ÜCRET SİSTEMLERİ
1986 yılında Ankara da doğmuş olup 2003 yılı Ankara Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü, 2009 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2011 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2009 yılında mesleğe ilk adımını atmıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavını başarıyla kazanmış. 2007 yılında Serkan ATASOY’ un kurmuş olduğu ve Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup mesleğe katkı sağlamaktadır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Mesleki Denetim Komisyonunda görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu' nun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavlarına girmeye devam etmektedir. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden almış olduğu eğitim sertifikaları ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İnstagram➡️@aslantasmalimusavirlik