5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre Zaman Damgası

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre Zaman Damgası
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre Zaman Damgası
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre Zaman Damgası

Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder.

İşte bu özelliği ile zaman damgası elektronik kayıtlara veya belgelere, elektronik imzanın hangi tarihte atıldığına dair zamanın tam olarak belirlenmesine yardımcı olur bu sayede e-imzalı elektronik veriler arşiv amaçlı olarak uzun zaman saklanabilir.

Zaman damgası; üzerinde zaman bilgisi olması gereken elektronik başvuru, tutanak, sözleşme ve benzeri her türlü elektronik veri üzerinde kullanılabilir.

Zaman damgası alınacak veri içeriği gizli tutulur ve sadece özeti kullanılır. Mevcut özetten de veriyi elde etmek mümkün değildir.

Zaman damgası hizmetini çeşitli firmalar farklı fiyatlama seçenekleriyle sunmaktadırlar.

Zaman damgasını tanıdıktan sonra bizim için önem arz eden kısmı elektronik defter ve elektronik beyanlarımızı gönderirken ortaya çıkmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) e-Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-Defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührünün yanı sıra zaman damgası eklenmelidir.

GİB sisteminde oluşan sorun giderildiğinde zaman damgalı saklanan berat GİB e-defter uygulamasına yüklenmeli ve GİB imzalı berat indirilmelidir.

Yasal sürelerde beratı oluşturduğumuzun ispatı açısından söz konusu damga burada en önemli aracımızdır. Zaman damgası adet/kontör bazındadır. Her bir berata konulan zaman damgası kontörümüzden bir adet düşer. Sadece beratların zaman damgalı olması yeterli görülmüştür. Elektronik defterlerin zaman damgalı olma zorunluluğu yoktur, tercihe bırakılmıştır istenirse defterlere de zaman damgası vurulabilir, burada zaman damgası sayfa sayısına göre değil, defter parçasının kendisine eklenmektedir. Dolayısıyla her defter parçasına konulan zaman damgası da bir adet kontör olarak hesabımızdan düşmektedir.

Saygılarımla.
Mali Müşavir
Özden VESKE

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji