10. HAZIR DEĞERLER GRUBU KONTROLÜ

HAZIR DEGERLER GRUBU KONTROLU
HAZIR DEGERLER GRUBU KONTROLU
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

10. HAZIR DEĞERLER GRUBU KONTROLÜ

100 Kasa Hesabı Kontrolü

Kasa hesabında yapılan işlemlerin belgeleri tam mı?
İlgili dönem sonunda Kasa mevcudu filli olarak tutuyor mu?
Kasa hesabında 7.000 TL ve üzeri işlemlerin kontrolü yapıldı mı?
Döviz mevcudu olması durumunda TCMB Efektif Alış kuruyla değerleme yapıldı mı?
101 Alınan Çekler Kontrolü
Alınan çeklerin teminata verilmesi durumunda gerekli kontroller yapıldı mı?
103 Verilen Çekler Kontrolü
Verilen Çeklerin ödeme işlemleri gerçekleşmesi durumunda kontroller yapıldı mı?
102 Bankalar Kontrolü
Dönem sonu banka bakiyeleri kontrol edildi mi?
Döviz mevcudu olması durumunda TCMB Döviz Alış kuruyla değerleme yapıldı mı?
108 Diğer Hazır Değerler Kontrolü
Kredi kartı ile alınan tahsilatların kredili satışlara oranla bakiyesi tutuyor mu?

SMMM
ÖZGÜR YILMAZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji