Kanuni Suresinden Sonra Matrah Arttirici Duzeltme Beyannamesi Verirken VERGİ ZİYAİ’ na ugramayin DİKKAT

kanuni suresinden sonra verilen beyanname
kanuni suresinden sonra verilen beyanname
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Kanuni Süresinden Sonra Matrah Arttırıcı Düzeltme Beyannamesi Verirken VERGİ ZİYAI’ na uğramayın DİKKAT  

 

Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer matrah arttırıcı (ödeme gerektirici) nitelikte bir durum söz konusu ise; düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi göz ardı etmeden tekrar düzenlenir ve paketlenir.

Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketini  kontrol etmekte fayda var. Onay aşamasına geçtiğimiz zaman ‘‘Özel’’, ‘‘DZT’’ ve ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır. Daha sonra  ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna ilgili düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır.


Kanuni süresinden sonra
pişmanlık talepli olarak verilen düzeltme beyannameleri için;

 vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Sadece, gecikme zammı kesilmektedir. Çıkan vergi farkının ve gecikme zammının birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi gerekir. Bu vade süresi geçirilirse çıkan fark vergi üzerinden ayrıca vergi ziyaı hesaplanır.

 

Eğer yukarıdaki kutucuklardan ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) yerine sehven ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucuğu işaretlenirse;

özel usulsüzlük cezası ile, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen matrah farkı için vergi ziya-ı cezası ayrıca kesilmektedir. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza %50  oranında uygulanır. Tahakkuk eden vergi için de ayrıca Vergi Usul Kanununun 112. maddesine göre gecikme faizi hesaplanacaktır.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir Stajyeri

ÖMER AVAN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji