Y.Y İNŞAAT İŞLERİNDE STOPAJ MAHSUBU SIRASINDA İŞİN SENEYE SARİ OLDUĞUNUN İSPATINDA YAPILMAYAN SÖZLEŞME İDARECE İSTENEBİLİRMİ ? SÖZLEŞME ŞARTI VARMI ?

insaat
insaat
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Y.Y İNŞAAT İŞLERİNDE STOPAJ MAHSUBU SIRASINDA İŞİN SENEYE SARİ OLDUĞUNUN İSPATINDA YAPILMAYAN SÖZLEŞME İDARECE İSTENEBİLİRMİ ? SÖZLEŞME ŞARTI VARMI 

Bir çok meslektaşımızın mahsup işlemlerinde zor durumda kaldığı ve olmayan bir şeyi nasıl ibraz edecekleri sık, sık sorulduğu için bu makale hazırlanmıştır. dostlarımızın istifade edeceğini düşünüyorum.

S.M.M.MBu tür mahsuplar da idare ısrarla işin başlama tarihinin ve işin seneye sari olup olmadığının tespiti için sözleşme istemekte ve sözleşme ibraz edilmediği takdirde işin seneye sari olup olmadığını anlayamayacaklarını ve iade mahsup işleminin yapılmayacağı belirtilmektedir. Meslektaşlarımızın iki arada bir derede kaldığı hatta bazı duyumlarıma göre sorun çıkmasın, iademiz gecikmesin diye damga vergisine katlanarak geriye yönelik sözleşme yapıldığı ve fuzuli damga vergisinin ödendiği ortadır, Peki bu uygulamada sözleşme yapma ve vergi dairesine olmayan bir sözleşme ibraz etme zorunluluğu varmı ? sorumuzun cevabı : Hayır…! mükellef iş yaptığı kişilerle veya kurumlar ile sözleşme yapmak zorunda değildir, ticaret hayatımızda sözleşme serbestliği var ve olmayan bir şeyin vergi dairesine ibraz edilmesi mümkün değildir. Peki sözleşme yoksa işin seneye sari olup olmadığını idare nasıl tespit edecek ? işin bitiminde zaten yapılan kontrollerde bu tespit çok kolay yapılabilir örn: işçi çalıştırmaya başladığı ve bitirdiği tarihler, işin hak edişler İşyeri teslim tutanakları , geçici ve kesin kabul tutanakları vs.vs. hakedişler bazında iş yapıldığı durumlarda işin fatura ve hakediş üzerinde bitmediğinin ve seneye sark tığının tespiti gibi yöntemlerle bu tespit yapılabilir, ihaleli işlerde en önemli ispat eğer mahsup talep eden bir taşeron ise ana müteahhidin ihale makamı ile yaptığı sözleşme dahi taşeronun bu işi y.y olarak yaptığının bir ispatıdır düşünün ki bir inşaat taahhüt işinde elektrik işini yapan bir taşeron da müteahhidin kurum ile yaptığı sözleşmede belirtilen başlama bitiş tarihlerine tabi olacaktır Nitekim ; İdarenin

: 38418978-120[42-13/13]-319 01/04/2014 tarih numaralı özelgesinde ” özelge formu ve eklerinin incelenmesinden …… İnş. Müh.Tic.Ltd.Şti.’nin Adalet Bakanlığına karşı üstlendiği ….. T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Yapım işinin elektrik tesisatı yapımını firmanıza verdiği anlaşıldığından
firmanızca gerçekleştirilen elektrik tesisatı işinin, yapılmakta olan inşaatın bir parçası olması nedeniyle inşaat işi olarak kabul edilmesi gerekmekte olup, adı geçen firma tarafından 2010, 2011 ve 2012 yıllarında şirketinize
hakediş ödemeleri yapıldığı da dikkate alındığında aranızda bu işe ilişkin yazılı sözleşmenin olmaması, söz konusu işin taahhüde bağlı olarak yapılan inşaat işi olma vasfını değiştirmeyecektir. ” denilmektedir.

kısaca sözleşme zorunluluğu yok bunu bilmeyen ısrarla damga vergisi peşinde koşan idare memuruna bunu anlatmak gerekir zaten vergi dairesi işlem yönergesine baksa iade mahsuplar da olmayan bir şeyin istenemeyeceğini göreceklerdir. Yine yukarıda belirttiğim özelge de ” Diğer yandan tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar
vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmış olup, anılan Tebliğde nakden veya mahsuben iade taleplerinde hangi belgelerin ibraz edilmesi
gerektiği belirtilmiştir. İnşaat işine ilişkin sözleşmeler söz konusu Tebliğde ibrazı zorunlu belgeler arasında sayılmamakla birlikte taahhüt edilen işin GVK’nın 42’nci maddesi kapsamında inşaat işi olup olmadığı, süresi, işin
kime karşı üstlenildiği vb. gibi konularda tereddüt edilmesi halinde tevsik edici vesika istene bilmektedir.” denilmekte ve açık ve net bir şekilde olmayan sözleşmenin istenemeyeceği belirtilmektedir. Israrla sözleşme isteyen idare memurlarına her ne kadar her sözleşme talep edeni bağlasa da artık bariz bir şekilde verilen bu özelgeler tekrarı istenmeden herkesi bağlayabilmektedir. Yinede ısrarcı davranan idarenin istediği bu özelge havuzda benzeri olduğu için kolaylıkla çıkarılabilir.
Kısaca olmayan bir sözleşmeyi ibraz etmenin imkanı yok,
Bunların ısrarla dosya memuruna anlatılması , hatta bu özelgelerin de alıntı olarak gösterildiği bir dilekçe ile durumun anlatılması gerekir.

Bayram Alkan
S.M.M.M

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji