UZLASMA UZLASTİRMA VE UZLAŞTİRMACİLİK SARTLARİ

uzlastirmacilik
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

                                                UZLAŞTIRMACILIK

Alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri olan uzlaştırma ve arabuluculuk arasındaki en büyük farklardan biri arabuluculuğun tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri hukuk uyuşmazlıklarında uygulanabilecek olması, uzlaştırmanın ise ancak belirli suçlarla ilgili cezai ihtilaflarda uygulanabilmesidir.

 

Uzlaşma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmalarını,

Uzlaştırma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini,

Uzlaştırmacı: Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiyi,

Uzlaştırma raporu: Uzlaştırma işlemleri sonuçlandırıldığında uzlaştırmacı tarafından düzenlenen raporu,

Uzlaşma belgesi: Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belgeyi,

Uzlaştırmacı olabilmek için;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Tam ehliyetli olmak,
  • Baroya kayıtlı olmak (Avukatlar için),
  • Fakülte mezunu olmak (Hukuk bölümü mezunu dışında, diğer fakülte mezunları Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Kanunu, Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku veya Borçlar Hukuku derslerinden en az 2’sini aldığını transkriptte göstermelidir),
  • Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı mahkûm olmamak,
  • Terör örgütleriyle ilişkisi bulunmamak,
  • Adalet Bakanlığı’nın onay verdiği eğitim kuruluşlarından en az 36 saati teorik, 12 saati uygulamalı olmak kaydıyla eğitim almak, (Alınan eğitimin geçerlilik süresi 2 yıldır, her 2 yılda bir yenilenmek zorundadır. Eğitim ücretleri 1.000 TL ila 1.500 TL arası değişmektedir),
  • 6 ayda bir yapılacak olan Test usulü yapılacak Uzlaştırmacılık sınavından en az 70 geçerli notu alarak başarılı olmak.
  • Disiplin yönünden mesleğinden veya memuriyetten çıkartılmamış olmak gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

      Abdurrahman KIZILAY

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji