KOPERATİFKLERDE DIŞ DENETİM ZORUNLULUĞU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KOPERATİFKLERDE DIŞ DENETİM ZORUNLULUĞU

Aşağıdaki Şartlardan Birini Sağlayan Faal Kooperatifler Dış Denetime Tabidir.
1-Tarım satış, tarım kredi, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, pancar ekicileri kooperatifleri.
2-Yapı ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 100 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler.
3-Faaliyet konusuna bakılmaksızın 30 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler.
4-Faaliyet konusuna bakılmaksızın 2.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.
Kooperatiflerin (c) bendindeki şartı art arda iki hesap döneminde sağlamaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren dış denetime tabidir.
Kooperatiflerin Dış Denetime Tabi Olup Olmayacaklarını Belirleyen Bir Kriter Bulunmaktadır. Şartlar Şu Şekildedir;
Kooperatiflerin art arda iki hesap döneminde 30 milyon Türk Lirası ve üstü net satış hasılatı sağlaması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren dış denetime tabi olacaklardır.
Yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınacaktır.
Kooperatiflerin yıllık net satış hasılatının hesaplanmasında varsa bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin yıllık net satış hasılatı da dikkate alınacaktır.
Eğer kooperatifler art arda iki hesap döneminde yıllık net satış hasılatı 30 milyon Türk Lirasının altında kalırsa, müteakip hesap döneminden itibaren dış denetim kapsamından çıkarılacaklardır. Ancak, müteakip dönemde bu şartı sağlamaları durumunda bir sonraki dönemde dış denetim kapsamına dahil olacaklardır.
Bu şartlar altında kooperatiflerin dış denetime tabi olup olmayacaklarını belirlemek mümkündür.
R. GÜL EKİCİ
SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji