TOPLUM 5.0  NEDİR ? : “AVCI TOPLUMDAN AKILLI TOPLUMA”

TOPLUM 5.0 NEDİR ? : “AVCI TOPLUMDAN AKILLI TOPLUMA”
TOPLUM 5.0 NEDİR ? : “AVCI TOPLUMDAN AKILLI TOPLUMA”

 

TOPLUM 5.0  NEDİR ? : “AVCI TOPLUMDAN AKILLI TOPLUMA”

Toplum 5.0 felsefesi “Teknoloji toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı” görüşü üzerinde temelleniyor.

Toplum 5.0 terimi ilk kez Ocak 2016’da Japon hükümeti Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Konseyi’nde Bakanlar Kurulu tarafından “Beşinci Bilim ve Teknoloji Temel Planı’nda kullanıldı. Toplum 5.0 kavramının global çapta bilinirlik kazanması ise dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CeBIT’de gerçekleşti.

Söz konusu çalışma ilk insanın doğuşundan bugüne kadar olan süreci bölümlere ayırıyor ve günümüze kadar olan süreçte toplumları Avcı Toplum (Toplum 1.0), Tarım Toplumu (Toplum 2.0), Endüstriyel Toplum (Toplum 3.0), Bilgi Toplumu (Toplum 4.0) ve Akıllı Toplum (Toplum 5.0) olarak beşe ayırıyor. İnsanlığa odaklanmış olmasına rağmen, Toplum5.0 ekonomik  kalkınmayı dengelemek ve sosyal sorunları çözmek amacıyla, öncülüğü bilim ve teknoloji inovasyonunun üstlendiği yeni bir topluma işaret ediyor.

Japonya’da, Toplum 5.0 yeterliliklerine ulaşarak çözülmesi belirlenen bazı hedefler şöyle:

  • Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek

Örneğin, Check-up kayıtları ve tedaviyi de içeren tıbbi veri kullanıcıları ile bakım kayıtları arasında bağlantı ve bilgi paylaşımı sağlanması. Uzaktan bakım hizmetlerinin uygulamaya alınması böylelikle yaşlı kişiler hastaneleri sık sık ziyaret etmek zorunda kalmayıp, evdeyken bile kalp atış hızı gibi sağlık verileri ölçülebilir.

Güncel olarak ise ,COVİD-19 salgını TOPLUM 5.0 anlayışının ne kadar gerekli olduğunu ve zaman kaybetmeden toplumların bu anlayışa adapte olması zorunluluğunu somut olarak kanıtladı.

  • Nesnelerin İnterneti’nden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması

Örneğin, “Asansörünüz siz fark etmeden bozuldu diyelim. IoT sistemi size hiç hissettirmeden hemen cloud’a bağlanıp en yakındaki gezici veya sabit  tamir servisini arıyor ve tamir edilmesini sağlıyor. Telefon açmak, sıra beklemek yok.”

  • Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi

Örneğin; yollar, köprüler, tüneller ve barajları denetlemek ve korumak için sensörler, yapay zeka ve robotlar kullanarak onarım gerektiren yerlerde erken tespit ve teşhis yapılabilir. Bu sayede beklenmedik kazalar en aza indirilir, onarımda harcanan süre azaltılır, aynı zamanda güvenlik ve üretkenlik artar.

Sonuç olarak; her türlü nesnenin, insanın ve kavramın veri aracılığıyla birbirine bağlanacağı bir dönem olan Toplum 5.0 hızla yaklaşıyor. Süper akıllı toplum olarak tanımlanan Toplum 5.0’dan beklenen ise dijitalleşmeden sonuna kadar faydalanarak hayata rahatlık, kolaylık ve değer katan yenilikler sunmaktır.

Saygılarımla,

Stj.Mali Müşavir Sinem  İVECEK

Kaynak :

https://www.endustri40.com/

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/