EMEKLİ OLDUKTAN SONRA SGDP.Lİ ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Emekli Olduktan Sonra SGDP.Lİ Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilir mi?
Emekli Olduktan Sonra SGDP.Lİ Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilir mi?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA SGDP.Lİ ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Değerli okurlar,
Emekli olduktan sonra çalışanların almış oldukları yaşlılık aylıklarının kesilip kesilmeyeceği sigortalılık başlangıç tarihine göre değişmektedir. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 2008 tarihinden önce sigortalılık başlangıcı olup emekli olanların yeniden çalışmaları halinde 506 sayılı kanunun 63. Maddesine göre ya yaşlılık aylığını kestirip normal sigortalılar gibi prim ödeyerek çalışabilir, ya da emekli aylığını kestirmeden sadece Sgdp primi ödeyerek çalışabilmektedirler.Ancak bunların kamu kuruluşlarında, Belediyelerde, İktisadi kamu kuruluşlarında çalışmaları halinde emekli aylığı kesilerek çalışmak zorundadırlar. 5510 Sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar ise 5510 sayılı kanunun 30. Maddeye göre 4/b kapsamında çalışanlar hariç olmak üzere bu kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuat kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıklarının çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesileceği belirtilmiştir.
Bunları çalıştıkları sürece kanunun 80. Maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait primlerin alınacağı belirtilmiştir.
Emekli olduktan sonra sgdp. Kapsamında prim ödeyenler hariç aylıklarının kesilmesini talep ederek ister 506 sayılı kanunun 63. Maddesine göre isterse 5510 sayılı kanunun 30. Maddesine göre çalışmaları halinde yaşlılık aylığı kesilenler işten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanların yazılı istek tarihini takip eden ödeme tarihinden itibaren yeniden yaşlılık aylığının hesaplanarak bağlanacağını belirtilmektedir.
Kanunların karşılaştırılmasından da anlaşılacağı gibi hem 506 sayılı kanun hem de 5510 sayılı kanun çerçevesinde emekli olduktan sonra yaşlılık aylığı kesilerek çalışanlar tüm sigorta kollarına ait prim ödediklerinden , Şartları taşımaları halinde yeniden emeklilik başvurusu yapıncaya kadar işsizlik sigortasından yararlanabilecekleri şahsi görüşüm olup ; kıdem tazminatından yararlanmaları ise İş kanununun hükmüdür. Emekli olduktan sonra sgdp. li çalışanlarla ilgili kıdem tazminatı almasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak bu çalışanların kıdem tazminatı alabilme şartlatını taşımaları gerekmektedir. Bu kişilerin emekli olduktan sonra uzun yıllar aynı işverene çalışıp yaş ve emeklilik olma şartlarını taşıdığına dair Sgk.dan yazı alarak işverene ibraz etmesi de kıdem tazminatını hak etme nedeni olmamaktadır.
Sgdp.li çalışan kişilerinde yıllarca emek verdiği işinden dolayı kıdem tazminatı alamaması da o çalışanı ve ailesini mağdur etmektedir. Bu kişilerin istedikleri takdirde 506 sayılı kanunun 63. Maddesinin son fıkrasındaki yaşlılık aylığı kesilmeden çalışanların yazılı talepte bulunarak kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından prime esas kazanç üzerinden prim ödeyerek çalışmaları konusunda kanun hak tanıdığından sgdp. Ödeyerek çalışan bu kişilerin yazılı talepte bulunarak tüm sigorta kollarına tabi çalışmaları halinde ve belirli bir süre bu kapsamda çalıştıktan sonra sgk.dan alacakları yaş ve gün yıl şartlarını taşıdığından emekli olmasında sakınca yok yazısını alıp; İşverene ibraz ettiklerinde kıdem tazminatı almalarında sakınca bulunmamaktadır.
Saygılarımla,
Mustafa Günşen

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji