TAŞINMAZ  SATIŞ  KAZANCI  İSTİSNASI  MUHASEBE  KAYDI

SORU: B Dayanıklı Tüketim Malları sanayi ve ticaret limited şirketi, 2013 yılında 2.000.000.- TL bedelle mağaza olarak kullanmak üzere bir dükkan satın almıştır. Bu dükkanla ilgili olarak normal amortisman usulüne göre beş yıl % 2 amortisman ayrılmış (200.000.- TL) ve 05/03/2018 tarihinde 2.500.000.- TL bedelle satılmıştır. Elde edilen taşınmaz satış kazancına ait  muhasebe kayıtları nasıl olacaktır.

 

CEVAP: 2.000.000-200.000=1.800.000.- TL taşınmazın net defter değeri.

Gayrımenkul Satış Kazancı     2.500.000-1.800.000 =  700.000.- TL

Vergiden İstisna Kazanç                  700.000*%50 =   350.000.- TL

Vergiye Tabi Kazanç                   700.000-350.000 =   350.000.- TL

Kurumlar Vergisi                          350.000 *  %22 =    77.000.- TL

Not : Toplam kazancın %50’si vergiden istisna %50’si vergiye tabidir, bu nedenle kazancın vergiye tabi olan %50’lik kısmına karşılık ayrılacaktır.

Cari Dönemde Yapılacak Muhasebe Kayıtları : 

__________________05.03.2018_________________
102.01                                                       2.500.000,00
257.01                                                          200.000,00
                              250 2.000.000,00
                              679 700.000,00
                              Taşınmaz satış kaydı
___________________31.12.2018__________________
679                                                         700.000,00
                              690 700.000,00
_________________31.12.2018____________________
690                                                         700.000,00
                              692 633.000,00
                              691 77.000,00
                 ________________________ /_________________________
692                                                        633.000,00
                             590 633.000,00
              ______________________ /_________________________

 

İzleyen Dönemde Yapılacak Muhasebe Kayıtları :

__________________02.01.2019_________________
590                                                         533.000,00
                                  570. 633.000,00
___________________02.01.2019__________________
570                                                         350.000,00
                                  549 350.000,00
                              İstisna kazancın fona alınması
________________02.01.2019____________________

 

Saygılarımla;

Yeminli Mali Müşavir

     Musa İNCİ