MARKA VE MARKA’NIN TESCİLİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

MARKA VE MARKA’NIN TESCİLİ

Bir firmanın mal ya da hizmetlerini bir başka firmanın mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama koşuluyla ,kişi isimleri dahil ,özellikle harfler,şekiller, sözcükler ve  sayılar gibi malların biçimi ya da ambalajlarının çizimle görüntülenebilen ve benzeri biçimde ifade edilebilen  her türlü işaretleri kapsar.

  TÜRK TİCARET KANUNUNDA MARKALAR İKİYE AYRILIR

1-Ticaret markaları
Bir işletmenin mallarının hangi işletmede üretildiğini veya hangi işletme tarafından piyasaya gönderildiğini  gösteren bir marka türüdür.

2- Hizmet markaları
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar.Örneğin;restaurant,otel ve eğlence hizmetleri ,hizmet markalarıdır. 

KULLANIM ŞEKLİ BAKIMINDAN MARKALAR

1-Ferdi Markaları

Gerçek yada tüzel kişiler tarafından münferiden ve müstakilen kullanılan markalardır.

2- Garanti markaları
Marka sahibinin kontrolü altında, birden fazla işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan markadır.Örneğin; WOOLMARK markası, TSE markası ve ISO 9000

3- Ortak Markalar
Üretim veya ticaret ya da  hizmet işletmelerinden oluşan, bir grup tarafından kullanılır.

 

MARKA TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR   

  

 ŞİRKET VEYA KURUM(TÜZEL KİŞİ)

1-Firmaya ait Faaliyet belgesi

2-Firmaya ait  Vergi levhası

3-Vekaletname

4-Markanın örneği (firmanın kendisine ait çıkartacağı logo işareti)

5- Yatırdığı ücretin miktarını belgeleyen banka dekontu

     

 GERÇEK(ŞAHIS)KİŞİ

1- T.C Kimlik Numarası

2- Varsa  şahısa ait vekaletname

       3Markanın örneği (gerçek kişinin kendisine ait çıkaracağı logo işareti)

4 Yatırdığı ücretin miktarını belgeleyen banka dekontu

 

MARKANIN TESCİLİ

-Türk Patent ve Marka Kurumunca tutulan sicile tescil ettirilir.

-Tescil işlemi ile birlikte tescilli marka ile bilgiler “bültende”ilan edilir.

-Bir markayı tescil ettiren şahıs ,artık o markanın sahibidir.Üçüncü şahıslara karşı tescilin yayımından itibaren hüküm ifade eder.

-Markanın korunma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır.

-Marka sahibi eğer isterse on yıllık dönemler halinde yenilenir.

-Korunma süresi bittiğinde altı aylık sürede yenilenmezse marka üzerindeki hakları sona erer.

-Tescilli markalar,SINAİ MÜLKİYET KANUNU ile korunur.

-Tescilsiz markalar ,TÜRK TİCARET KANUNUNUN haksız rekabet hükümlerine göre korunur.

 

Saygılarımla;

 

Hilal BİLADA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji