KULLANILMAYAN YILLIK İZİN HAKKI 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

                   KULLANILMAYAN YILLIK İZİN HAKKI 

4857 Sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, “iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.” şeklinde belirtilmiştir.

Sözleşme veya sözleşme eki niteliğinde olan ek sözleşmeler ile belirlenen son ücret, brüt ise son brüt ücret üzerinden, net ise son net ücret üzerinden hesaplama yaparak izin ücretinin ödenmesi gereklidir. Bu ücret hesabında, sadece çıplak ücret (asıl ücret) esas alınacak fazla çalışma, primler, hazırlama, tamamlama ve temizleme ücretleri ve sosyal yardımlar dikkate alınmayacaktır.

Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Ücreti her türlü yasal kesintiye tabidir. Asıl ücrette hangi kesintiler yapılıyorsa izin ücreti de aynı kesintilere tabi olacaktır. Bu kesintiler, SGK işçi ve işsizlik primiGelir Vergisi ve Damga Vergisidir.

Ödenmeyen SGK primlerinin VERGİ ETKİSİ  beyanname üzerinden yapılmalıdır. Ödenmeyen yılda gider yazılmamalı, ödendiği yılda ise 350 DİĞER İNDİRİM VE İSTİSNALAR satırına yazılmalı ve kazançtan düşülmelidir.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji