İtfa Nedir?

Hap Bilgiler Köşesi : İtfa Nedir
Hap Bilgiler Köşesi : İtfa Nedir

İTFA NEDİR :

Bir borcu azar azar ödeyerek kapatma, sönüm. Ticari hayatımızda, bir borcun azar azar ödenerek bitirilmesi ile muhasebede özellikle demirbaşlar, aktifleştirilen son kıymetlerin değerlerinin yıllara bölünerek yok edilmesi anlamında kullanılmaktadır.

 
S.M.Mali Müşavir
Biray Serbest GÜLER