E-BİRLİK SÖZLEŞMELERİ DÜZENLENİRKEN DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ

E BİRLİK SÖZLEŞMELERİ DÜZENLENİRKEN DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ
E-BİRLİK SÖZLEŞMELERİ DÜZENLENİRKEN DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ İLE İLGİLİ HAP BİLGİ
Daha önceden GiB sistemine girilmiş ancak e birlik sistemine girilmemiş ve halihazırda devam eden sözleşmeler için daha önce damga vergisi ödenmiş ise, e- birlik yazılımında sözleşme düzenlenirken; özel hükümler bölümüne ‘’ Daha önce müşteri ile düzenlene …… tarih ve……. Sayılı sözleşmenin elektronik ortamda beyanı için bu sözleşme düzenlenmiştir.’’ İbaresinin eklenmesi ile yeniden damga vergisi ödenmesine gerek olmayacaktır.
NOT: Sözleşmeye ‘’ Daha önce müşteri ile düzenlene …… tarih ve……. Sayılı sözleşmenin elektronik ortamda beyanı için bu sözleşme düzenlenmiştir.’’ İbaresi yazıldıktan sonra + tuşuna basılması gerek. Bu ibarenin sözleşmenizde 5.2 maddesinde yer aldığının kontrolünü yapmayı unutmayınız.
Saygılarımla,
SMMM AYŞE ASLANKOÇ