İŞE GİRİŞ İPTAL SÜRESİ

E Sigorta Yoluyla yapılan Girişlerin İptal Süresi Hk.
E Sigorta Yoluyla yapılan Girişlerin İptal Süresi Hk.

Değerli Muhasebe Bilenler Topluluğu üyeleri;
Bugün sizlere yine çok işinize yarayacak Hap Bilgilerden birini kısaca açıklayacağız. 

Herkesin bildiği gibi sigortalı işe giriş bildirgeleri evrak tarihi ile aynı gün gece yarısına kadar iptal edilebilmekteydi. Fakat personelin işe başlayamayacağını bir sonraki iş günü öğrenen işverenler bu durumda sıkıntıya düşmekteydi. Bu sebepten dolayı 25.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ;

MADDE 3

“(7) Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.”

Sonuç olarak işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar yapılan iptaller doğrudur ve birçok işverenin mağdur olmasını da engellemektedir.
Kıdemli Mali İşler Uzmanı

Ela ÖZKAN