Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri

Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri
Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği
Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği nedenleriyle verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin elektronik ortamda e-Beyanname sisteminden alınmasına yönelik program değişikliği yapılmıştır.
10.11.2022 tarihinden itibaren birleşme, devir, tasfiye dönemi, tam bölünme ve nevi değişikliği nedeniyle verilmesi gereken beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir
MALİ MÜŞAVİR FİLİZ OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji