İŞÇİYE İMZALATILAN İBRANAME

 İŞÇİYE İMZALATILAN İBRANAME

 İŞÇİYE İMZALATILAN İBRANAME
 İŞÇİYE İMZALATILAN İBRANAME

 

                           İŞÇİYE İMZALATILAN İBRANAME

6098 Sayılı TBK 01.07.2012 tarihinde düzenlenen İBRANAME nin Geçerli Olabilmesi için İbraname imzaladığı tarihte doğmuş alacak olmalı, İbraname yazılı olarak düzenlenmelidir. İbranamenin imzalanma tarihi itibariyle iş sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren 1 aylık süre geçmiş olmalı, alacakların tür ve miktarı açıkça yazılmalı ve ibranamedeki alacak tutarları tam olarak banka yoluyla yapılmalıdır.

AKSİ TAKDİRDE İBRANAME GEÇERSİZDİR.

Saygılarımla;

MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu