DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
                    DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ 
Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorunda olanlar: 01/01/2018’den itibaren
VUK Md. 177-1.Bent ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:
* Yıllık Alış tutarı 190.000.-TL yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
* Yıllık Satış tutarı 260.000.-TL yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
VUK Md. 177-2.Bend; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (Hizmet işletmeleri) uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 100.000.- TL yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar;
VUK Md. 177-3.Bend; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000.-TL’yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar;
YıllarGenel Tebliğ  veya BKK No1. Bend Alış 1.Bend Satış2.Bend3.Bend
2018VUK 490 GT190.000 TL260.000 TL100.000 TL190.000 TL
2017VUK 476 GT170.000 TL230.000 TL90.000 TL170.000 TL
2016VUK 460 GT168.000 TL230.000 TL90.000 TL168.000 TL
2015VUK 442 GT160.000 TL220.000 TL88.000 TL160.000 TL
2014VUK 432 GT150.000 TL200.000 TL80.000 TL150.000 TL
2013VUK 422 GT150.000 TL200.000 TL80.000 TL150.000 TL
2012VUK 411 GT140.000 TL190.000 TL77.000 TL140.000 TL
2011VUK 402 GT129.000 TL180.000 TL70.000 TL129.000 TL
29/12/2017 tarih  ve Mükerrer 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile
mükelleflerin 2018 yılı iş hacimlerine göre 2019 yılında tutacakları defterlerin hadleri YUKARIDA açıklanmıştır.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikYILLAR İTİBARIYLA DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI TABLOSU
Sonraki İçerik2 İNCİ EL MOTORLU KARA TASİTİ TİCARETİ
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada