HIZLANDIRILMIŞ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU – 2

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

HIZLANDIRILMIŞ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU – 2

Merhaba, muhasebebilenler.com takipçileri!

Bugün “Hızlandırılmış vergi usul kanunu” konumuza devam ediyoruz. Bugünkü inceleme konumuz 213 Sayılı vergi usul kanunun üçüncü kitabı olan “Değerleme” kitabını ele alacağız. Konuyu gereksiz detaylara girmeden, meslekte karşımıza nispeten daha çok çıkan konular üzerinden kısaca özetleyeceğiz. Bir önceki yazımızda ele aldığımız vergilendirme ve mükellefin ödevleri kitaplarını incelemek isteyenler için link aşağıdadır. https://muhasebebilenler.com/hizlandirilmis-213-sayili-vergi-usul-kanunu-1/

DEĞERLEME

  • Değerlemede iktisadi kıymetlerin her biri tek başına nazara alınır. Teamülen ayrı cinsten sayılan düşük kıymetli dağınık, ayrı ayrı eşyalar toplu olarak değerlenir. Madde: 260

 

  • Emsal bedel önce ortalama fiyat esası, o belli değilse perakende satışta malın maliyetine %10, toptan satışta malın maliyetine %5 eklenerek tespit edilir. Bu da belli değilse takdir komisyonu vasıtası ile belirlenir. Madde: 268

 

  • Gayrimenkullerin maliyetine giren tutarlar: gümrük vergileri, nakliye, montaj ile mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tasfiyesinden mütevellit giderlerdir. Madde: 270

 

  • Demirbaş eşyanın satın alma tutarına komisyon ve nakliye giderleri eklenir.

 

  • İmal edilen eşyanın maliyet bedeline genel yönetim giderinden pay vermek ihtiyaridir. Madde: 275

 

  • Yabancı paralar borsa rayici (değerleme gününden önceki gün) ile değerlenir. Senetlerin değerlemesinde Libor esas alınır. Madde: 280

 

  • Kuruluş ve örgütlenme giderini bilançonun aktifinde takip etmek ihtiyaridir. Madde: 282

 

  • Değeri 1.000,00 Tl’ yi aşmayan alet, edavat, mefruşat ve demirbaşlar amortisman hesaplanmaksızın doğrudan giderleştirilebilir. İktisadi ve teknik bütünlük arz edenlerde bu had toplu olarak dikkate alınır. Madde: 313

 

  • Boş arazi ve arsalar için amortisman hesaplanmaz. Madde: 314

 

  • Amortismana tabi mallar için alınan sigorta tazminatlarında tutar ATİK’ in defter değerinden fazla ise kar, eksik ise zarar yazılır. Öyle ki şirketi idare edenler ATİK’ in yenilenmesine karar verirse alınan sigorta tazminatının fazlalık kısmı bilançonun pasifindeki yenileme fonunda 3 yıl süre ile izlenebilir. Madde: 329

 

Aday Meslek Mensubu

Ramazan HEPEROL

E mail: ramazanheperol@gmail.com

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji