Enflasyon düzeltme işleminin yapılmamasının müeyyidesi

Enflasyon düzeltme işleminin yapılmamasının müeyyidesi
Enflasyon düzeltme işleminin yapılmamasının müeyyidesi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Enflasyon düzeltme işleminin yapılmamasının müeyyidesi
-213 sayılı Kanunun enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri esas itibarıyla değerleme hükümleridir. Bu nedenle, enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerin düzeltme işlemini yapmamaları, değerleme işleminin usulüne göre yapılmaması hükmünde olup cezai müeyyide de aynı yönde uygulanır. İzleyen dönemde oluşacak vergi kaybı nedeniyle Vergi Ziyaı Cezası Kesilir.
– Ayrıca Enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlere paralel olarak Tekdüzen Hesap Planında yapılan düzenlemelerin yer aldığı 12 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uyulmaması durumunda, 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanır.(544 sıra nolu V.U.K. Genel Tebliği ile 2023 Yılı için belirlenmiş ÖUC 26.000 TL., 2024 Yılı için 40.000.-TL.dir)
Mali MÜŞAVİR Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji