2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL veya net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine
göre ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ