İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

 

Bilindiği üzere ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç geçirmektedir.Döviz’in hızla yükselişi karşısında Türk Lira’sının değer kaybetmesi sonucunda Türkiye ekonomisiyle ilgili devlet yetkililerince yeni ekonomi paketleri açıklanmış ve ekonomideki kan kaybını önlemek amacıyla yeni tedbirler alınmış hem ekonomik yönden hem ticari yönden birçok yeni düzenleme getirilmiştir.Bunlardan birisi de Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ de İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İle ilgili yapılan düzenlemedir.

Türkiye  tarafından yapılan ihracat işlemlerinin bedelleri ,ithalatçı firmanın ödemeyi  gerçekleştirmesinden itibaren doğrudan veya gecikmesiz ihracata aracılık eden bankaya transfer  edilir veya getirilir.Fiili ihraç tarihinden itibaren itibaren 180 günde ihracat bedelleri yurda getirilerek en az %80’inin bankaya satılması(Türk Lirasına Çevrilmesi) zorunludur.

İhracat İşlemlerine İlişkin Bedeller Aşağıdaki ödeme Şekillerine Göre Yurda Getirilebilir :

– Akreditifli Ödeme

-Vesikalık Mukabili Ödeme

-Mal  Mukabili Ödeme

-Kabul Kredili Akreditifli Ödeme

-Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme

-Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme

-Peşin Ödeme

PEŞİN ÖDEME

-Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

-DİİB ve VRHİB kapsamındaki hizmet ve faaliyetlerde kullanım süresi belge süresi kadar(ek süre dahil)

-Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı yapılmayan peşin dövizler prefinansın hükümlerine tabi

ÖZELLİĞİ OLAN İHRACAT

Müteahhit firmalarca yapılacak olan ihracatın bedeli (365 GÜN)

-Konsinye yoluyla yapılacak kesin satış itibariyle ihracat bedeli  (180 GÜN )

-Uluslararası sergi,fuar vs. aracılığıyla olan ihracat bedeli (180 GÜN)

-Yurt dışına geçici ihracı yapılan mallarında bedelleri (90 GÜN)

-İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (Leasing) Çerçevesinde Kredili veya Kiralama yoluyla yapılan ihracat bedeli de (90 GÜN) içerisinde Türk Lirasına çevrilmek zorundadır.

İHRACAT İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK

-İhracat bedelinin yurda getirilmesinden ve Türk Lirasına çevrilmesinden ihracatçılar sorumludur.

-Alacak hakkının satın alınması suretiyle ticari riskin bankalar veya faktoring şirketlerince üstlenilmesi durumunda,ihracat bedelinin yurda getirilmesi ile ilgili sorumluları belirlemeye Hazine Ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

-Aracı bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilip hesapların kapatılmasını izlemekle yükümlüdür.

İHRACAT BEDELİNDEN İNDİRİMLER

İhracat bedelleri süresi içerisinde yurda getirilirse ;

-ihracatçının ithalat bedelleri,

-sermaye hareketlerine ilişkin ödemeleri,

-Görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri,

-Transit ticaretin alış bedeli  ile bankalar tarafından mahsup edilir.

Mal ihracat ve ithalatın tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilmesi yine süresi içerisinde gerçekleşirse ,mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür.

İhracat bedellerinden mahsuba izin verilen hallerde,ihracat bedelleri süresi içinde yurda getirilmiş sayılır.Mahsuba tutulan kısım için mahsup tarihinde geçerli döviz alış kuru üzerinden alım ve satım belgeleri düzenlenir.

Mahsup Örneği ;

-GB’deki ihracat bedeli   250.000 ABD doları;

-Krediye İlişkin Ödeme  120.000 ABD doları;

-İthalata İlişkin Ödeme  30.000 ABD doları ;

Yurda Getirilecek Bedel  250.000 ABD doları

Mahsup olmazsa satış yapılacak bedel  200.000 ABD doları

(250.000*%80)

Satışı Yapılacak Bedel  100.000 ABD doları (250.000-150.000)

 

HESAP KAPATMA,İHBAR VE EK SÜRE

 

Mal ihracında,bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılır.

-Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde durumu anlatır şekilde yazılı olarak Vergi dairesi Başkanlığına veya  Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.

-İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Müdürlüğünce ,ihbarın ardından 10 iş günü içinde ilgililere hesap kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir.

-Mücbir sebepler varsa ,mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler itibariyle ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Müdürlüğünce ek süre verilir.

-Mücbir sebep yok ancak haklı durumlar varsa,hesapların kapatılmasına ilişkin altı aya kadar olan ek süre talepleri,firmaların haklı durumunu belirten yazılı beyanına istinaden üçer aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Müdürlüğünce altı aylık süreden sonraki ek süre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlanır.

 

TERKİN

Her bir gümrük beyannamesi İtibariyle;

-100.000 ABD Doları veya eşitini aşmamak üzere,mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksınız beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar  noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

(Bankalar en fazla 1.000.000 ABD Doları tutarındaki  beyannamelerle ilgili işlem yapmaya yetkili )

Örneğin; 200.000 ABD doları tutarında gerçekleştirilen bir ihracatta , bedellerin tümünün yurda getirilmesi esas,en fazla 20.000 ABD doları (%10) tutarında noksanlık olabilir.En az 160.000 ABD doları (%80) TR’deki bankaya satılmalı (Türk Lirasına çevrilmeli)

-200.000 ABD Doları veya eşitini aşmamak üzere,mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılır.

(En fazla 2.000.000 ABD doları tutarındaki beyannamelerle işlem yapmaya yetkililer )

Örneğin; 1.500.000  ABD doları tutarında gerçekleştirilen ihracatta,bedellerin tümünün yurda getirilmesi esas,en fazla 150.000 ABD doları (%10) tutarında noksanlık olabilir.Yani en az 1.350.000 ABD doları yurda getirilmeli ve en az 1.200.000 ABD doları (%80) Türkiye’deki bankaya satılmalı (Türk Lirasına çevrilmeli)

-200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri mücbir sebepler ve haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

Tebliğ’in 13 üncü maddesine göre, bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren (04.09.2018 tarihinden itibaren) 6 ay süresince geçerli olacaktır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan bir an evvel kurtulması dileğimizle…

Saygılarımla;

MALİ MÜŞAVİR

Nihal BİLADA

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikSGK, E BİLDİRGE KULLANICI KODU VE ŞİFRESİNİN ALINMASI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME
Sonraki İçerikBES İCİN DEVLET KATKİSİNDA GUNCELLEME GELMEZ İSE CİKİSLAR ARTACAK GİBİ DURUYOR…
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada