E-DEFTER UYGULAMA KILAVUZU 1.7 VERSİYONUNDA SON YAPILAN DEĞİŞİKLİK METNİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

E- DEFTER   UYGULAMA  KILAVUZU  1.7  VERSİYONUNDA  SON  YAPILAN  DEĞİŞİKLİK  METNİ

E-Bilet   Kayıtlarına  İstinaden  Açıklama

Bilindiği  üzere  E-Defter  uygulamasında belgelerin, her  bir belge  ayrı  bir Yevmiye  Maddesinde  olacak  şekilde  kaydedilmesi  gerekmektedir.   Ancak      E-Bilet  kullanıcısı  olmak  şartıyla  Havayolu, Denizyolu ve Karayolu bileti  düzenleyen  firmalar  ve etkinlik  bileti  düzenleyen  şirketler        E-Defter  uygulaması  ile  ilgili  belirlenmiş  olan  diğer  düzenlemelere uymak  koşulu  ile birden fazla elektronik bileti kapsayacak şekilde Yevmiye Kaydı düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde yapılan kayıtta belge tipi “other”, belge açıklaması “E-Bilet  İcmali” olacaktır  ve  bu  icmalin  numarası  ve  tarih bilgisinin  de  yevmiye  maddesinde  gösterilmesi  zorunludur. Ayrıca, bu   icmalin  E-Bilet  raporu  formatında   ve aynı  içerikte  olması  ayrıca  mali  mühür  ya da  elektronik  imza  ile  imzalanarak  elektronik  ortamda  muhafaza edilmesi  zorunludur.

Acenteler  ise  düzenlenmesine  aracılık  etmiş  oldukları  ve  462 Sıra No’lu Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliğine  göre  kendileri  için  gider belgesi sayılan  E-Biletleri;  ilgili   havayolu  firmasının  otomasyon  sisteminden  alınacak “Devre/Satış Raporu” belgesine  istinaden tek bir  yevmiye  kaydı  ile muhasebeleştirebilirler.  “Devre/Satış Raporu”nun  mali  mühür  ya  da  elektronik  imza  ile imzalanması esas olmakla birlikte imzalanamadığı durumlarda  ıslak  imza  ile  imzalanacağı  tabiidir. Bu  şekilde  yapılan  kayıtta belge  tipi “other”, belge açıklaması “Devre/Satış Raporu” olacaktır  ve  bu belgenin  numarası  ve tarih bilgisinin de  Yevmiye   Maddesinde  Gösterilmesi Zorunludur.

***Diğer  Bölümlerde  Herhangi  bir  Değişiklik  Bulunmamaktadır.

 

S.M. Mali Müşavir                                                      

  Sibel KAROĞLU

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji