E-ARŞİV FATURA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

      E-ARŞİV   FATURA   HAKKINDA  BİLİNMESİ   GEREKEN   ÖNEMLİ   HUSUSLAR

E-arşiv Fatura ; Gelir İdaresi  Başkanlığı  tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik  ortamda  oluşturulması,  elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan  bir  uygulamadır.

  • E-Arşiv Fatura uygulamasına geçebilmek için önce E-fatura uygulamasına geçiş yapılması gerekmektedir.
  • E-arşiv fatura, E-fatura  kullanıcısı  olmayan  gerçek  ve  tüzel  kişilere  düzenlenir.
  • E-arşiv kullanan  mükellef  kağıt  ortamında  fatura  düzenleyemez.
  • İnternet satışlarına ait E-arşiv faturalarında 433 sıra numaralı Tebliğe göre aşağıda belirtilen bilgilerin  gösterilmesi  ve  fatura  üzerine  ‘’Bu Satış  İnternet  Üzerinden  Yapılmıştır’’  ifadesine yer  verilmesi  

 

1-Satış  İşleminin  Yapıldığı  Web  Adresi

2-Ödeme  Şekli,

3-Ödeme  Tarihi,

4-Gönderiyi  Taşıyanın  Adı  Soyadı/Ünvanı  Ve VKN/TCKN  Bilgisi,

5-Satışa  Konu  Malın  Gönderildiği  veya  Hizmetin  İfa  Edildiği  Tarih

6-İade Bölümünde; Malı İade Edenin Adı Soyadı, Adresi, İmzası, İade Edilen Mala İlişkin Cins, Miktar, Birim  Fiyat Ve Tutar

 

***İnternet satışı  dışındaki  satışlara  ait E-arşiv faturalarında, yukarıda  yer alan bilgilerin bulunma  zorunluluğu  bulunmamaktadır.

 Vergi mükellefiyeti  olmayanlara  gerçekleştirilen ’İnternet Satış’ına  ait  E-arşiv  faturaların  elektronik  ortamda  iletilmesi  ve  sevk  edilen  malın  yanında  kağıt  çıktınında  bulundurulması   

E-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, kendilerine uygun, aşağıda yer alan yöntemlerden birini seçebilirler.

 

  • Özel Entegrasyon Yöntemi: Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemidir.
  • Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi: Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Arşiv Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabildikleri yararlanma yöntemidir.
  • Yürürlükteki mevcut  Taslak Tebliğe  göre;  İnternet  üzerinden  mal  ve hizmet  satışı  yapan  ve 2018  gelir  tablosu  brüt  satış  hasılatı  tutarı  5 milyon  lira  ve  üzerinde  olan  mükellefler  en  geç 01.2020  tarihinde  E-arşiv  uygulamasına  geçmek  zorundadırlar.

NOT: 5 milyon cironun içerisinde kendi internet sayfası yada başkasına ait internet sayfasından 1 TL dahi satışı bulunması durumunda E-arşiv kapmasına girmesi gerekmektedir.

  • Oluşturulan E-arşiv  faturaların  raporları,  01.2019  tarihinden  itibaren  günlük  dönemler halinde en geç izleyen günün sonuna kadar E-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa göndermeleri  gerekmektedir.

 

S.M. Mali Müşavir                                                          

  Sibel KAROĞLU

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji