DEPREMDEN ETKİLENEN KİŞİLERE VERİLECEK BEDELSİZ BARINMA HİZMETİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

DEPREMDEN ETKİLENEN KİŞİLERE VERİLECEK BEDELSİZ BARINMA HİZMETİ
6/2/2023 tarihli depremden etkilenen kişilere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için düzenlenecek faturalarda, işlemin mahiyetine ilişkin açıklamalara (6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara verilen bedelsiz barınma hizmetleri) yer verilmek ve barınma hizmet bedelinin sıfır (bedelsiz) olarak gösterilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca emsal bedeli sıfır olan söz konusu hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ve konaklama vergisinin hesaplanmayacağı ve bu hizmetler nedeniyle barınma hizmeti verenlerce yapılan harcamaların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir. Dayanak:09/02/2023tarihli VUK-150/2023-1sayılı Sirküler

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji