ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ÜCRETLER

öğrencilere ödenecek ücret
öğrencilere ödenecek ücret

ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ÜCRETLER

3308 sayılı yasanın 25. Maddesindeki düzenleme ile Mesleki eğitim gören öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların sözleşme ile tespit edileceği düzenlenmiş ve bu ücretler için alt limit konularak ikili bir ayrıma gidilmiştir.

Buna göre İşletmede yirmi ve üzerinde personel çalıştırılıyorsa asgari ücret net’inin %30’undan, yirmi personelden az kişi çalıştırılıyorsa asgari ücret net’inin %15’inden az olmamak üzere ücret ödenecektir.

 

Bu ücretler her türlü vergiden müstesna olup, net ücretin belirlenmesinde Asgari Geçim İndirimi hesaba katılmayacaktır.

 MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM

twitter.com/MuhasebeBT