ÇEYİZ HESABI AÇTIRAN GENÇLERİMİZE DEVLET KATKISI

ÇEYİZ  HESABI  AÇTIRAN  GENÇLERİMİZE  DEVLET  KATKISI

Merhaba  MBT ailesi devletimizden evlenmek isteyen herkesi mutlu edecek haberler almaktayız.Genç  arkadaşarımızdan  çeyiz hesabı açtıranlara  devlet katkısı ile birikimlerimiz artmaktadır.Bunların şartlarını ve nasıl faydanalıcağını  paylaşmak istedim.

Evlenmek isteyen arkadaşlar çeyiz hesabını evlilik tarihinden itibaren en fazla  altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair alacağı belgeyle hangi banka hesabına açtıysanız o bankaya müracaat etmelisiniz. Banka ,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın arasında yürüttüğü işlemler sonucunda banka çeyiz hesabı açtıran kişilere ödemelerini yapacaktır.

Çeyiz hesabı açtıran  gençlerimizin devlet desteğinden yararlanmak için gerekli koşulları sağlamaları ve  27 yaşından önce ilk evliliklerini yapmaları halinde çeyiz hesabına devlet desteğinden faydalanabilirler.Ancak  27 yaşını geçtikten sonra evlenmesi halinde ise çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanması malesef mümkün olmayacaktır.

ÇEYİZ  HESABI  AÇTIRMA  ŞARTLARI

 • Çeyiz Hesabı’nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kartlı olan gençlerimiz açtırabilirler.
 • 18 yaşından küçük çocuklarımızın adına da veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açabilirler.
 • 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
 • Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz.
 • Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.

 ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISINDAN FAYDALANMAK İÇİN GENÇLERİMİZİN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİ TAŞIMASI GEREKMEKTEDİR.BUNLAR;

 • Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca vadeli olarak Çeyiz Hesabı’na düzenli ödeme yapması,
 • Çekim Hakkı ve Düzenli Ödemenin Aksatılmamasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi’nin Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Fıkralarında belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal etmemiş olması gerekir,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,
 • Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 44. Maddesi gereğince İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacağı belge ile bankalara müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Devlet katkısı, birikimi yapılan ödemeye göre değişmektedir,ancak gençlerimizin evlilik tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %25’ini geçemeyecektir.
 • Devlet katkısı azami tutarı ve düzenli ödemelerdeki alt – üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.
 • Düzenli ödemelere ek olarak, üst sınırı aşmamak kaydıyla istenilen zaman hesaba para yatırılabilecektir.
 • Hesabın açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilecektir.
 • Çeyiz Hesabı TL(TÜRK LİRASI) cinsinden açılabilecektir. Ortak hesap olarak açılamayacaktır.
 • Bir kişi adına birden fazla Çeyiz Hesabı açılamayacak ve hesap, başka bir bankaya 15 Mart 2019 tarihli resmi gazete değişiklik yapılarak hak kaybına uğramayacak şekilde bankalar arası değiştirme yapılabilecektir diye madde değiştirilmiştir.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek kaydıyla senede 2 defa birikimden çekebilme hakkı vardır.
 • 36 aydan daha az bir süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmez.
 • Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim tutarı esas alınır.

ÇEYİZ HESABI ORANLARI

Çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre 2020 yılı için devlet katkısı tutarları aşağıdaki gibidir;

VadeDevlet Katkısı OranıAzami Katkı Tutarı
36-47 ay20,00%7.967,70 TL
48-59 ay22,00%9.193,50  TL
60 -üzeri ay25,00%11.032,20 TL

 2020 yılı için Çeyiz Hesabında açılış tutarı, düzenli ödeme tutarları ile ilgili sınırlar şu tutarda olacaktır. Bunlar;

    Aylık Ödemeler Üç Aylık Ödemeler
Alt Sınır            190,32 TL  570,96  TL
Üst Sınır          1.903,23 TL 5.709,69 TL

 

Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 28.548,42TL’ye kadar para yatırılabilir.

Asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre arttırılmaktadır.Bu tutar 2020 yılına aittir.Her  hangi  bankaya giderek  çeyiz  hesabı diyerek  kendi  adınıza açtırabirsiniz.Eğer eksiklik varsa düzeltebilirsiniz yasalar sürekli değiştiği için karışıklık olabilir.

 

 

Saygılarımla;

HİLAL  BİLADA