Babalık İzni Kaç Gün Kullandırılır ve Kullanma Şekli Nedir ?

babalik izni
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Babalık İzni Kaç Gün Kullandırılır ve Kullanma Şekli Nedir ? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin (B) bendinde; “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni; … verilir.” Şeklinde belirtilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanununda işçinin babalık izni kaç gündür açıklanmıştır.

–          İşçinin babalık izni, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin olarak verilmiştir.

–          4-B Sözleşmeli personelin babalık izni kaç gündür?

Sözleşmeli personelin babalık izni Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2 gün babalık izni olarak belirtilmiştir.

–          Taşeron İşçinin babalık izni kaç gündür?

4857 sayılı İş Kanununa bağlı çalışan taşeron işçiler, 5 gün babalık hakkına sahiplerdir.

–          Devlet memurları babalık iznini doğumdan sonra kullanabilir mi?

Devlet memurları Kanununda babalık izni ile ilgili mazeret izninin 10 gün olduğu belirtilmiş fakat bu iznin hangi tarih itibari ile başlayacağı net olarak açıklanmamıştır.

Bu konuda İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine ilişkin resmi görüşe başvurabiliriz. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Adana Valiliğinin görüş talebi üzerine, 16.12.2011 tarihli ve 18432 sayılı hukuki mütalaasında şunları belirtmiştir. “Dolayısıyla; doğum sebebiyle verilecek aylıksız izin uygulamalarında olduğu gibi babalık izninin de anne ve bebeğin en çok yardıma ihtiyaç duyduğu zamanda yani doğumdan itibaren başlatılarak kullanılmasının iznin verilme amacının en uygun kullanılma zamanı olarak kabul edilebileceği söylenmiş. Babalık izninin memurun isteğine göre doğum belgesinde yer alan doğum tarihinden veya bu tarihi izleyen günden itibaren başlatılarak 10 gün süreyle kullanılacağı, Diğer taraftan; babalık izninin idari sebeplerle memurun inisiyatifi dışında doğumdan itibaren kullanılamaması halinde, iznin kullanılmasının makul süreler içerisinde kalınmak şartıyla izin vermeye yetkili amirin takdirinde olduğu, değerlendirilmektedir.” Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) görüşü de bu yöndedir. Babalık izninin doğum olduğu andan itibaren başlayacağı ve bu tarihten 15 gün veya 1 ay sonra babalık izninin kullanılamayacağını aktarmıştır.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir Stajyeri

Aslışah YILDIZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji