193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA TEVKİFAT ORANLARI

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU'NDA TEVKİFAT ORANLARI
https://muhasebebilenler.com/193-sayili-gelir-vergisi-kanununda-tevkifat-oranlari/

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ’74 uncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 taiihli ve 2009/14592 sayili Bakanlar Kurulu Kararlarının ekli Kararin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-70 inci maddede yazili mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10,

Vakiflar (mazbut vakiflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapilan kira ödemelerinden % 10,

Yabanci devletlere, yabanci kamu idare ve kuruluşları ile uluslararasi kuruluslara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanmasi karşilığında bunlara yapilan kira ödemelerinden % 10,”

5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanununun 13 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki Kararın 1 inci naaddesinin birinci fikrasinin (2) numarali bendi aşağıdaki  sekilde degiştirilmiştir.

Kooperatiflere ait taşınmazlarin kiralanmasi karşılıgında bunlara yapilan kira ödemelerinden % 10,”

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

-Bu maddeyi ihdas eden Kararin 5 inci maddesinde belirtilen tarihi (31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapilan ödemelerde bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanir.”

12/01/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Bu maddeyi ihdas eden Kararin 5 inci maddesinde belirtilen tarihi (31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapilan ödemelerde bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanir.”

Bu Karar, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) nakden veya hesaben yapilan ödemelerde uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüge girer.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA