2020 YILI İŞ KANUNU’NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI

2020 YILI İŞ KANUNU’NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI
2020 YILI İŞ KANUNU’NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI

2020 YILI İŞ KANUNU’NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI

           İŞ KANUNU’NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI
SIRA NOKANUN MD.
MADDESİ
CEZA MD.FİİL2020AÇIKLAMA
1398İşyerinin açılışını muvazaalı olarak bildirmek31.905,12  TLİşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2599/aİşçilere eşit davranma ilkesine
aykırı davranmak
268,45 TLBu durumdaki her İşçi İçin
3799/aGeçici İş İlişkisine ilişkin
yükümlülüklere uymamak
448,64 TLBu durumdaki her İşçi İçin
4899/bÇalışma koşullarına ilişkin belgeyi
düzenlememek
448,64 TLBu durumdaki her İşçi İçin
51499/bÇağrı üzerine çalışma hükümlerine
aykırı davranmak
448,64 TLBu durumdaki her İşçi İçin
62899/cİşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi
vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak
448,64 TLBu durumdaki her İşçi İçin
7799/2İşletmenin ortalama ve hizmet
üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulması gerektirecek ölçüde ve öngörülmeyen şekilde artması halinde yapılacak geçici iş ilişkisine aykırı davranmak
1.795,80 TLBu durumda her işçi için
829100Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)1.050,53 TLİşten çıkarılan her İşçi İçin
9
10
30
32
101
102/a
Özürlü ve Eski Hükümlü
Çalıştırmamak
Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek
3.983,85 TL
289,29 TL
Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve
çalıştırılmayan her ay için
Bu durumda olan her İşçi ve her ay için
1132102/aÜcret,prim,ikramiye ve bu
nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek
289,29 TLBu durumda olan her İşçi ve her ay için
1237102/bÜcret hesap pusulası
düzenlememek
1.050,51 TL
1338102/bvermek veya kesintinin sebep ve
hesabını bildirmemek
1.050,51 TL
1439102/aAsgari ücret ödememek ve eksik
ödemek
289,29 TLBu durumda olan her işçi ve her ay için
1541102/cFazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
1652102/bYüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye
vermemek
1.050,51 TL
1756103Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı
şekilde bölmek,
511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
1857103İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
1959103Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık
izin ücreti ödememek
511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
2060103Yıllık izin yönetmeliğinin esas
usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak
511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
2163104Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak2.810,76 TL
2264104Telafi çalışması usullerine
uymamak
511,16 TLBu durumdaki her İşçi İçin
2368104Ara dinlenmesini uygulamamak2.810,76 TL
2469104İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla
çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek
2.810,76 TL
2571104Çocukları çalıştırma yaşına ve
çalıştırma yasağına aykırı davranmak
2.810,76 TL
2672104Yer ve sualtında çalıştırma
yasağına uymamak
2.810,76 TL
27
28
73
74
104
104
Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek
Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
2.810,76 TL
2.810,76 TL
2975104İşçi Özlük dosyasını
düzenlememek
2.810,76 TL
3076104Çalışma sürelerine ilişkin
yönetmeliklere muhalefet etmek
2.810,76 TL
3190106Bu Kanunun 90 ıncı
maddesinde öngörülen izni almadan faaliyet gösteren işverene
2.810,76 TL
3292/2107/1‐aÇağrıldıkları zaman gelmemek,
ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1. Fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.
25.524,83 TL
3396/1107/   1‐bİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama ve yahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü
davranışlarda bulunmak
25.524,83 TL
34107/2İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.25.524,83 TL

 

Saygılarımla;

Hilal Bilada