01.03.2022 2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

GELİR VERGİSİ EKLER
GELİR VERGİSİ EKLER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

01.03.2022 2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

2021 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için beyan dönemi başlamıştır. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin “Ekler” kulakçığına aşağıdaki tablolar eklenmiştir: – Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar – Ar-Ge/Tasarım Bilgileri – Teknogirişim Sermaye Desteği – İndirimli Gelir Vergisi “Gelir Bildirimi” kulakçığında bulunan “Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” tablosundaki “İndirim Türü” seçmeli alanına aşağıdaki satırlar eklenmiştir. – Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançların %50’si (GVK89/16) – KVK Geçici Madde 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnası satırları eklenmiştir. Değişiklikler için Beyanname Düzenleme Programını “Gerekli Programlar” bölümünden güncelleyiniz..

YAŞAR DOĞAN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji