VAKIFLARIN ASGARİ KURULUŞ MAL VARLIĞI

5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden, 2020 yılı için Yeni Vakıfların kuruluşunda, amaçlarına özgülenecek asgari mal varlığı Vakıflar Meclisinin 02.12.2019 tarihli ve 416/389 sayılı kararı ile 80.000-TL (SeksenBinTürkLirası) olarak belirlenmiştir.

KAYNAK T.V.G.M.

 

Saygılarımla;

Hasan Uygun