SGK İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN SAĞLIK KURULUŞLARI E-FATURAYA GEÇME ZORUNLULUĞU

SGK İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN SAĞLIK KURULUŞLARI E-FATURAYA GEÇME ZORUNLULUĞU
SGK İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN SAĞLIK KURULUŞLARI E-FATURAYA GEÇME ZORUNLULUĞU

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.)

E-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresinde yukarıdaki maddenin  (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Kaynak;https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210209-5.htm