Sanayi Sicil Belgesi İlk Kayıt ve Vize Başvurularında Ücret

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Sanayi Sicil Belgesi İlk Kayıt ve Vize Başvurularından Ücret Alınması Hakkında

3 Eylül 2021 tarih ve 31587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında 01/01/2022 tarihi itibarıyla;

Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt başvuru aşamasında 100 TL ilk kayıt başvuru ücreti,
Sanayi Sicil Belgesi vize başvuru aşamasında ise Mikro Ölçekli işletmeler için 100 TL, Küçük Ölçekli işletmeler için 150 TL, Orta Ölçekli işletmeler için 250 TL ve Büyük Ölçekli işletmeler için 500 TL vize başvuru ücreti,
alınacaktır.
SMMM CUMA KOÇAK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji