ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KİMLER ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZARKASA, EFT POS ÖZELLİKLİ YAZARKASA) KULLANMA MECBURİYETİNDEDİR? KİMLER DEĞİLDİR?

3100 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar dışındaki mükellefler ile Bakanlıkça mecburiyet dışı bırakılanların ÖKC (ödem kaydedici cihaz) kullanma mecburiyetleri de bulunmamaktadır. Bunlar:

 • Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazanç Sahipleri,
 • Serbest Meslek Erbabı,
 • Zirai Kazanç Sahipleri,
 • Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradi Sahipleri,
 • Diğer Kazanç ve İrat Sahipleri,
 • Ücret geliri elde edenler,
 • Perakende mal ve hizmet satışı bulunmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar (Örneğin: toptancılar),
 • Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğler uyarınca ÖKC kullanım zorunluluğu dışında bırakılan mükelleflerdir. (Listesi aşağıda mevcuttur.)

Ayrıca 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 No.lu VUKGT’ne göre; belli işletme büyüklüklerini sağlayan mükelleflerden, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olan ve tüm satışlarına e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura vermeyi tercih eden mükellefler, teknik koşulları sağlamaları kaydıyla ÖKC kullanımından muaf tutulmuşlardır.

Diğer tüm mükelleflerin ÖKC kullanmaları kanuni zorunluluktur. Dolayısıyla perakende nitelikli bedellerin tahsilinde kullanılan seyyar EFT-POS’ların (mobil banka POS) tamamının EFT-POS özellikli ÖKC’ye entegre edilmesi gerekmektedir. Harici EFT-POS cihazları kullanmaları mümkün değildir.

Saygılarımla.

SMMM Mehmet Tahir Kulalı

 

 

Kaynakça & Linkler:

 1. 3100 sayılı kanun – https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.3100.pdf
 2. Yeni Nesil ÖKC S.S.S. – https://ynokc.gib.gov.tr/Home/SSS
 3. Maliye Bakanlığınca yayımlanan genel tebliğler uyarınca ÖKC kullanım zorunluluğu dışında bırakılan mükellefler https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/okckullanimindanmuaftutulanlar.pdf

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji