MUHTASAR  VE SGK BILDIRGE BIRLEŞMESINDE MERAK EDILEN SORU VE CEVAPLAR

muhsgk
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

MUHTASAR  VE SGK BİLDİRGE BİRLEŞMESİNDE MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR

 

Değerli Okuyucularımız;

18/02/2017  Tarihli Resmi Gazetede Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır.

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

01.06.2017 Tarihinde Pilot uygulama olarak Kırşehir’ de başlamıştır.

01.01.2018 tarihinde ise tüm Türkiye’de uygulamaya geçecektir. Burada merak edilen bazı soruların cevapları özetlemeye çalışalım.

Soru 1Yeni Uygulama ile beraber Beyannameler nasıl ve nereye bildirilecektir?

Cevap : Muhtasar Beyannameler ve SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeler Merkez ve Şube olarak mı veriliyor, yoksa merkezde tek beyan ile mi veriliyor bu bilinmelidir. Eğer Şube bazında bulunan ilgili vergi dairesine beyanname veriliyorsa bu devam eder. Ancak Farklı İllerde SGK bildirge verilip merkezde tek Muhtasar Beyanname veriliyorsa bu sistemde devam edecektir.

Soru 2- Beyanname verme zamanı değişir mi?

Cevap: Mevcut durumda SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi takip eden ayın en geç 23’ üne kadar verilir. Muhtasar Beyanname ise Aylık olanlar takip eden ayın 23’ üne kadar verilir. 3 aylık olanlar ise takip eden 4 ayın 23’ üne kadar en geç verilir. Burada değişen şey bir kurum da meydana gelen süre uzatımı her iki kurum için bağlayıcı olacaktır.

Soru 3- Muhtasar Beyannameler Aylık mı yoksa Üç Aylık mı olacak?
(Bu Yazıyı Yazdığım gün için değil de uygulamaya başlandığında olacağı yazayım sizler de ilk bilenlerden olun) 

Cevap: Mevcut durumda olduğu gibi devam edecektir. Hem aylık olarak verebilir, hem de 3 aylık olarak verilebilir. Burada değişen tek şey çalışan kişi sayısının 10’ u geçmesi halinde daha önce dilekçe ile aylığa dönüşmesine karşın yeni sistemde çalışan sayısı 10’ dan fazla ise otomatik olarak aylığa dönüşecektir.

Soru 4- Kimler Muhtasar Beyanname verir ve kağıt ortamında beyanname verilir mi?

Cevap :Muhtasar beyanname vermekle yükümlü olanların bu yükümlülükleri aynen devam edecektir. Şu ana kadar elden beyanname veren Dernekler, Apartman Yönetimleri v.s bundan sonra vergi dairelerine dilekçe ile 03 kodunu kayıt açıp elektronik ortamda vereceklerdir. Ceza kesilse bile kağıt ortamında beyanname kabul edilmeyecektir.

Soru 5- Mevcut Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi değişecek mi? Damga vergisi alınacak mı?

Cevap: Mevcut Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi değişecek ve yeniden güncelleme zorunlu olacaktır. Bu sözleşmelerden doğan değişiklikler için Damga vergi alınmayacaktır.

Soru 6-Muhtasar Beyanname ve SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerinde meydana gelen değişiklikler nasıl olacaktır?

Cevap: Muhtasar Beyannameler değişen yeni hali ile 32 sütundan oluşacaktır. Bunların 5 sütunu Muhtasar Beyanname ile ilgili olacaktır. Diğer 27 sütun ise işçi bilgilerinden oluşmaktadır. İşçi ile ilgili bilgi değişiklerine gereksinim olması halinde SGK iptali olur. Ek beyan verilir. Değişiklik olması halinde Muhtasar Beyannamede işçi kısmı ile sınırlı olmak üzere düzeltme yapılabilir. Önceki Bilgilerin Geçerliliği Korunmaktadır.

Soru 7- Dönem içinde Beyanname verilebilir mi? (Kıst / Özel Dönem)

Cevap: Muhtasar Beyannamede en büyük değişiklik burada olmuştur. Dönem içinde Muhtasar Beyanname verilebilir.

Örnek A firması İnşaat işini bitirmek için 05.03 xxxx tarihini verdi. 07.03 xxx tarihinde İş Bitirme Belgesi almak istedi. Yapılması gereken Şubat Beyannamesi şubat İşçi Prim ve Hizmet ile ilgili kısmı beyan edilir. 07.03. xx xx dönemine ait kıst dönemi için beyanname verilir. Daha sonra ayın 23 kadar normal beyanname verilir/düzeltilir. Mart ayı için ise Nisan ayının 23’ üne kadar normal beyanname verilir.

Soru 8-Beyanname ve Bildirgelerde Ücret Gizliliği olacak mı? Damga Vergisi ne olacaktır?

Cevap :Yeni beyan sisteminde en büyük sorun Ücret Gizliliği ile ilgilidir. Çünkü Mevcut durumda SGK aylık prim ve hizmet listesinde Ücret gizliliği  varken yeni sistemde ücret gizliliğinin olmamasıdır. Ücretler olduğu gibi görünecektir. Bu durum özelikle büyük şirketler için sıkıntılar doğuracaktır.

Damga vergisi konusunda iki tahakkuk olacaktır. Bunlar Muhtasar Beyanname ve SGK bildirgesidir. Damga Vergisi sadece Muhtasar Beyannamede olacaktır.

Soru 9- SGK şifreleri ne olacaktır?

Cevap: Muhtasar Beyannameler ile SGK Bildirgeleri vergi dairesine şifresi ile verilecektir. Kullanıcılar SGK şifreleri kullanılmaya devam edecektir. İşçi Giriş-Çıkış, E-Vizite, Borcu Yoktur yazısı vb uygulamalar aynen devam edecektir.

Soru 10:Beyanname / Bildirgenin unutulup verilmemesi halinde cezalar ayrı mı yoksa tek mi kesilecektir?

Cevap: Mevcut durumda cezalar her iki kurum için ayrı kesilmektedir. Bu uygulamanın başlaması ile beraber Beyanname / Bildirge verilmemesi, geç verilmesi vb hallerde doğacak cezai işlem için sadece bir kurum cezayı tahakkuk edecektir.  (yasal çalışma devam ediyor)

SONUÇ :Bazı sorular şu anda cevap bulmuş değildir.Bunun gerek hukuki gerek ise teknik alt yapısı eksik konular mevcuttur.ilk çıkan tebliğ ile yeni başlayacak uygulama aykırılıklar var.(yeni tebliğ şart görünmektedir) Özelikle Muhtasarın aylık/üç aylık olması,ücret gizliliği, sakatlık indirimi uygulama farklılığı vb durumlar acil çözüm bekleyen sorunlardandır. Bu nedenle uygulamada yaşanan sorunlar başlamadan sistemlerde bunlara ilişkin çözüm bulunmalıdır.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Remzi ACAR

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji