KONKORDATO

Konkordato
Konkordato

 

KONKORDATO SÜRECİNDE MESLEK MENSUPLARININ YAPABİLECEKLERİ YENİ İŞ ALANLARI

Konkordato kavramını son iki yıldır yoğun bir şekilde duymaktayız. Öncesinde ise konkordato kadar yaygın olmasa da iflas erteleme süreci vardı. Ancak konkordatoların kamuoyunun dikkatini çekmesi ve medyada daha fazla ilgi görmesi ile hemen herkes bu kelime hakkında bir bilgi sahibi olmuş durumdadır. Konkordato sürecinde meslek mensuplarımız yeni gelirler elde edebilir mi? Yeni iş alanlarına kavuşabilir mi? Bu soruya yanıt aramak amacıyla öncelikle konkordato sürecinde hazırlanması gereken evraklara bir göz atalım.

1-Güncel tarihli mizan (En fazla 45 gün önceye ait olabilir)

2-Bu mizana uygun bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu

3-Bu mizanla aynı tarihli cari değer bilançosu

4-Borç ve alacakları adres ve telefonları ile gösteren tablo

5-Önceki yıla ait bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu

6-Ticari Defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri

7-Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların defter değerlerini gösteren listeler

8-Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacakların imtiyaz durumunu gösteren liste

9-Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen değer ile borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo

10-Konkordato ön projesi

11-Bağımsız denetim şirketinden alınan makul güvence içeren bağımsız denetim raporu

Bazen şirketlerin ortakları özellikle bankaya olan borçlara şahsen kefil oldukları için bireysel konkordato da talep edebilmektedirler. Bu durumda yukarıdaki evraklardan gerçek kişiler için uygun olan evrakların şirket ortakları içinde hazırlanması gerekmektedir.

Bu evrakların hazırlanması aşamasında en büyük rol meslek mensuplarına düşmektedir. Firmanın muhasebe işlerini yürüten meslek mensubu bu evrakların çoğunluğunu hazırlarken ilave ücret istemektedir. Bu evrakların hazırlanması çoğu zaman meslek mensubunun ekstra mesai yapmasını gerektirmekte ve nihayetinde ilave bir iş yükü anlamına gelmektedir.

Konkordato ön projesinin hazırlanması da teknik bir iş olduğundan meslek mensupları bu projelerin hazırlanmasından da ücret almaktadır. Bu konkordato ön projesinin hazırlanması teknik bir süreç olup, genellikle bir ön projenin ana başlıkları şunlar olmaktadır.

1-Giriş

2-Hukuki Çerçeve

3-Konkordato Talebinde Bulunanlar Hakkında Genel Bilgiler

4-Konkordato Talebinin Gerekçeleri

5-Şirketin konkordatoya Müracaatındaki Mali Tabloların Analizi

6-Konkordato Kapsamında Borçlar

6.1.-İmztiyaz Durumuna Göre alacaklılar

6.1.1.-İmtiyazlı Borçlar

6.1.2.-İmtiyazsız Borçlar

7-Şirketin İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçebilecek Muhtemel Miktar

8-Borçların Ödenmesinde Kullanılacak Kaynaklar

9-Borçların Hangi Oranda ve Vadede Ödeneceği

10-Konkordato Teklifi

11-Sonuç ve İstem

12-Ekler

Yukarıdaki ön proje içeriğinin hazırlanması bütünüyle bir meslek mensubu tarafından gerçekleştirilebileceği gibi firmanın teknik yetkilisi ile beraber de hazırlanabilir. Ön proje esasen mahkemeyi etkileyecek ve konkordato kararı vermesini sağlayacak en temel belgelerden birisidir. Özen ve titizlik içerisinde hazırlanması, bütünüyle doğru bilgiler içermesi önemlidir. Sadece ön proje hazırlayan meslek mensubumuz bulunmaktadır.

Bağımsız denetim şirketi ön projeyi ve ön projenin hazırlanmasına esas olan belgeleri, mizanı, bilançoyu, gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve karşılaştırmalı tabloyu incelemektedir. Bağımsız denetim şirketi alacakların ve borçların mutabakatlarını yapacak, varlıkların değerlerinin neye göre tespit edildiğini kontrol edecektir. Ön projenin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatine varırsa makul güvence raporunu verecektir. Denetim şirketleri, Kamu Gözetim Kurumu’nun konkordato raporu veren bağımsız denetim şirketlerini inceleyerek ceza kesmesinden çekinmektedirler. Bu sebeple konkordato alanında uzmanlaşan, çoğunlukla bu işe bakan doğal olarak da yüksek ücret isteyen denetim şirketleri meydana gelmiştir.

Konkordato alındıktan sonra ise konkordato komiserleriyle olan ilişkilerin takibi, istedikleri evrakların hazırlanması ise başka bir iş alanını daha oluşturmaktadır. Sadece 36 adet konkordato almış firmaya süreç danışmanlığı yapan meslek mensubumuz bulunmaktadır.

Konkordato, meslek mensuplarımız için yeni iş alanları meydana getirmektedir. Bunları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

1-Konkordato Ön Projesi Hazırlama Danışmanlığı

2-Konkordato Başvuru Evraklarının Hazırlanması Danışmanlığı

3-Bağımsız Denetim Şirketleri için Bağımsız Denetim Raporu

4-Konkordato Sürecinin Başından Sonuna Süreç Yönetimi Danışmanlığı

5-Barter, Kredi ertelemesi, forfaiting, faktöring, leasing, sat ve geri kirala gibi modern finansal araçlardan yararlanma yönünde stratejik kriz yönetimi danışmanlığı

Yukarıdaki iş imkanlarını daha da arttırmak mümkündür. Meslek mensuplarımızın günden güne iş yükü ve sorumlulukları artmaktadır. Ancak gelirleri ise buna paralel olarak artacağına günden güne erimektedir. Yine konuyu bir fıkra ile bitirelim. Temel birgün Fadime’ye moralinin çok bozuk olduğunu söylemiş; Fadime’de nedenini sormuş ve aralarında şu konuşma geçmiş.

-İflas ettikten sonra arkadaşlarımın yarısı beni terketti.

-Peki öbür yarısı?.

-Onların daha haberi yok.

Saygılarımla,
S.M. Mali Müşavir Selçuk Gülten