İTHALAT VE İHRACATLARDA BA BS FORMLARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İTHALAT VE İHRACATLARDA BA/BS FORMLARI

Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri;

İthalat ve İhracat işlemleri yapılan firmalarda en çok sıkıntılardan biride Ba Bs bildirim formlarının hangi tarihin  baz alınacağıdır.

İthalat işlemlerinde Gümrük Giriş Beyannamesinin kapanış tarihi dikkat alınacaktır. Örneğin işletme 18.08.2017  tarihinde ithalat yapmış (fatura tarihi) yalnız beyanname 01.09.2017 tarihinde kapanmış ise Ba formunda dikkate alınacak tarih 01.09.2017 olacaktır.

İhracat işlemlerinde ise Bs bildirim formlarında ihracatın fiilen gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. İhracatın fiilen gerçekleştiği tarihi gumruk.gov.tr/vedop adresinde sorgulanabilir.

Yapılacak incelemeler de özel usulsüzlük cezası ile karşılaşmamak için ithalat işlemlerinde gümrük giriş beyanname kapanış tarihi, ihracat işlemlerinde ise gümrük çıkış beyannamesi fiilen ihracatın gerçekleştiği tarihi dikkate alınmalıdır.

Saygılarımla

FATMA ACAR KASIM

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji