İş sağlığı ve güvenliği kurulu kimlerden oluşur?

İS SAGLIGI VE GUVENLİGİ KURULU KİMLERDEN OLUSUR
İS SAGLIGI VE GUVENLİGİ KURULU KİMLERDEN OLUSUR
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İş sağlığı ve güvenliği kurulu kimlerden oluşur?

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

SMMM
AYŞE KÜTÜK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji