Gider Kısıtı Uygulanan Binek Otomobillerde Muhasebe Kaydı(Form Ba Bildiriminde Dikkat!)

Gider Kısıtı Uygulanan Binek Otomobillerde Muhasebe Kaydı(Form Ba Bildiriminde Dikkat!)

7/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı ve “mesleki giderler” başlıklı 68 inci maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmaktadır.

Aslında bu makaleyi kaleme almaktaki amacım form-ba bildirimine dikkat çekmektir.O nedenle sizlere araç giderini muhasebe örneği ile anlatacağım.

**Ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobillere ilişkin giderlerin(akarakıt,tamir,bakım-onarım vb.) en fazla %70’i indirilebilecektir.(40/5)

**Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30/1-d maddesinde Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Örnek :

ABC Ltd.Şti. faaliyetinde(genel yönetim için kullanıldığını kabul edelim) kullandığı binek otomobili için KDV hariç 10.000 TL (%18 KDV 1.800 TL) akaryakıt gideri ödemiştir. ABC Ltd.Şti. binek otomobile ilişkin giderlerin en fazla %70’ni gider olarak kullanabilecek ve yine kdv’nin de %70 ini indirim konusu yapabilecektir. O halde hesaplamasını yapalım 🙂

10.000*%70 =  7.000 TL’si Gider yazılacaktır.

10.000*%30 =  3.000 TL’si KKEG yazılacaktır.

1.800*%70 =  1.260 TL’si KDV İndirimi olarak kullanılabilecek.

1.800*%30 =    540 TL’si KKEG yazılacaktır.

BorçAlacak
770.01.01-Binek Otomobil Yakıt Gideri(Limit İçi)     7.000,00
770.01.02- Binek Otomobil Yakıt Gideri (Limit Dışı)     3.000,00
770.01.03- Binek Otomobil KDV si(Limit Dışı)        540,00
191.01-%18 İndirilecek KDV     1.260,00
                                 102.01-Bankalar      11.800,00
950-Matraha Eklenecek Unsurlar

950.01-KKEG Hesabı

3.540,00
                951- Matraha Eklenecek Unsurlar Karşılığı

951.01-KKEG Hesabı

         3.540,00

 

***Bu kayıtta dikkatinizi çekmek istediğim husus kanunen kabul edilmeyen gideri ve indirim konusu yapılamayan KDV’yi aynı hesap kodunda kayda alırsanız form-ba’da bildireceğiniz matraha sehven kdv nin bir kısmını da ilave etmiş olursunuz ve ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle kullanılamayan gider ve kdv nin ayrı hesaplarda kayda alınması yararınıza olacaktır.

 

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

Paylaş
Önceki İçerikÖDEME EMRİNE İTİRAZ
Sonraki İçerikKONKORDATO NEDİR VE ŞARTLARI NELERDİR ?
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada