EVLİLİK NEDENİ İLE İŞTEN AYRILIŞLARDA KIDEM TAZMİNATI DURUMU

EVLILIKTE-KIDEM-TAZMINATI
EVLILIKTE-KIDEM-TAZMINATI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

EVLİLİK NEDENİ İLE İŞTEN AYRILMADA

KIDEM TAZMİNATI

Evlilik nedeni ile işten ayılmalarda kıdem tazminatı hakkı, sadece kadın çalışanlara tanınmış bir haktır. Erkek çalışanlar bu haktan faydalanamazlar.

Kadın işçiler, resmi nikahları yapıldıktan sonra bir yıl içerisinde işten ayrılmak istediklerini işverene bildirirlerse kıdem tazminatı alma hakları vardır. Anlaşmazlık durumunda ispat olması açısından, işten ayrılma başvurusunu noter aracılığı ile yapması kadın işçinin menfaatinedir. İstifa başvurusuna evlilik cüzdanı fotokopisi de mutlaka eklenmelidir.

Burada ki bir yıl hak düşürücü süredir. Evlendikten sonra bir yılı geçtikten sonra işten ayrılmak isteyen kadın çalışanlar, kıdem tazminatı alma hakkını kaybederler

Evlilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen işçilerin ihbar süresi de bulunmaz. İşten ayrılma isteği dilekçesini işverene  verdiği tarihte işten ayrılabilir. Bununla ilgili ihbar tazminatı ödemesi de gerekmez. Ancak ihbar süresi bulunmadığı için kadın işçinin, kendisinin de işverenden ihbar tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. Evlilik nedeni işe işten ayrılışlarda sadece kıdem tazminatı ödenir.

Evlilik nedeni ile işten ayrılıp kıdem tazminatı alan kadın çalışanlar, daha sonra isterlerse başka bir işyerinde de çalışmaya başlayabilirler. Kıdem tazminatı alınması başka bir yerde çalışmaya engel değildir.

Boşandıktan sonra tekrar evlenenler de, kıdem tazminatı alma şartlarını taşıdıkları takdirde yeniden kıdem tazminatı alabilirler. Hatta bu durumda kadın çalışanın kiminle evlendiğine de bakılmaz. Önemli olan kıdem tazminatı şartlarını taşımasıdır. Eski eşiyle yeniden evlenen bir kadın çalışan da, evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılmak istediğini işvereni bildirirse kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

 

BİRAY GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji